Yürüteç Kullanmanın Ziyanları Nelerdir?

Bebeklerde yürüteç kullanımı bebeğin yürüme ritmini değiştirdiğinden ziyanlıdır. Yürüteç kullanımında bebek, parmak uçlarında yükselmekten zevk almaktadır. Yürüme davranışının gelişebilmesi için parmak uçlarında yükselerek yürütecin oturak kısmından kopmak zorunda olan bebekte, bu nedenle ayaklarda sıkıntılar ve yanlış yürüme ritmi geliştirme görülür. Bunun yanında bebeğin doğal yürüme süreçlerinde müdahale eden bir araç olan yürüteç, doğal sürece dahil olan emeklemeyi kısa tutarak bacak kaslarının gelişmemesine yol açar.

Yürütecin Zararları
Ortopedi uzmanlarına nazaran yürüteç, bebeklerin yürüme kabiliyetlerini köreltmektedir. Yürümeyi çabuk öğrenmesi emeliyle yürütecin içine konan bebek, ayakların yere tam basmamasından ötürü yürüme kabiliyetini tam olarak geliştiremez.

Duyu bütünlüğü bozulur. Bebeğin ayaklarının yere tam olarak basmaması ve yeri hissedememesi, duyu algısını ve bütünlüğünü bozar. Bu nedenle bebekte pürüzlü ve sert yüzeylere hassasiyet, çok rahatsızlık durumu ve ağlama görülebilir.

Bebek yürüteç içindeyken o kadar inançlı değildir. Yürütecin bir yere takılması yahut tekerleklerinin sıkışması sonucu düşme durumları hayli fazla görülür.

Yürüteç kullananlarda doğal süreçler sekteye uğramakta, emekleme, sürünme üzere davranışları edinemeyen bebekte sağlıklı vücut algısı ve sensör duyuların gelişimi gerçekleşememektedir.

Yürüteç Yerine Kullanılabilecek Materyaller
Maksadın çocuğu süratle yürüterek doğal süreci bozmak olmadığı durumlarda, çocuk yavaş yavaş ayağa dikilmeye başladıktan sonra çocuğa yürüteç alternatifleri sunulabilmektedir. Bunlar birinci otomobilim üzere tekerlekli büyük araçlar, minik bebek otomobilleri ve çocukların ardına geçip sürebileceği tekerlekli oyuncaklar olabilmektedir.