Yurt dışına kaçırılan paralar geri getirilecek!

‘Yolsuzlukla gayret, şeffaflık ve denetim’ başlığı altında sıralanan hususlardan biri de yurt dışına giden paralara ilişkindi. Unsurda ‘’Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi”ni kuracağız’ denildi.

Millet İttifakı’nın Ortak Siyasetler Mutabakat Metni’nin ayrıntıları açıklandı. Metinde 9 ana, 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500’e yakın unsurda hareketler ve vaatler sıralandı.

‘Yolsuzlukla uğraş, şeffaflık ve denetim’ başlığı altında sıralanan unsurlardan biri de yurt dışına giden paralara ilişkindi.

YOLSUZLUKLA UĞRAŞTA YAPILMASI PLANLANANLAR ŞÖYLE SIRALANDI:

• TBMM’de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kuracağız.

• Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi”ni kuracağız.

• Mali Hataları Araştırma Şurası Başkanlığı’nın mali kaynakları ile işçi ve bilişim alt yapısını güçlendirecek, çalışmalarında idari özerkliğe sahip olmasını sağlayacağız.

• Mali Hareket Vazife Gücü (FATF) standartlarına tam ahenk sağlayacak ve ülkemizi “gri liste”-
den çıkaracağız.

KARA PARANIN AKLANDIĞI ÜLKELER İFŞA EDİLECEK

• Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması bakımından riskli ülkeler listesini acilen
yayımlayacağız.

• Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına uygun olarak tekrar düzenleyeceğiz.

• Bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu vazifelilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu
artıracağız.

• Kamu Özel İşbirliği projelerinden kaynaklanan garanti ve öteki şartlı yükümlülükleri şeffaf
bir biçimde yayınlayacağız.

TÜİK DATALARI UZMAN AKADEMİSYENLER TARAFINDAN DENETLENECEK

• TÜİK istatistiklerinin akademisyen ve uzmanlardan oluşan kurullar tarafından düzenli
biçimde kalite ve güvenilirlik denetimine tabi tutulmasını mecburî hale getireceğiz.

• Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaracak, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Siyasi Etik Kurulu kuracak, kümesi bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik konseyleri oluşturulmasını düzenleyeceğiz.