Yüksek yağlı beslenme alzheimer ve derde neden oluyor!

Yeni araştırmalar, yağlı yiyeceklerin sırf belinizi genişletmeyle kalmayıp, tıpkı vakitte Alzheimer hastalığını ağırlaştırabileceğini, depresyon ve telaşa neden olabileceğini gösteriyor.

UniSA nörobilimcileri Profesör Xin-Fu Zhou ve Doçent Hekim Larisa Bobrovskaya tarafından yürütülen milletlerarası bir araştırma, 30 hafta boyunca yüksek yağlı bir diyetle beslenen fareler ortasında açık bir ilişki kurarak diyabete neden oldu ve daha sonra anksiyete geliştirme dahil bilişsel yeteneklerinde bozulma oldu.

Bozulmuş bilişsel fonksiyonu olan farelerin, beyin değişikliklerinin neden olduğu zayıf metabolizma nedeniyle çok kilo alma olasılıkları daha yüksekti.

UniSA nörobilimci ve biyokimyacı Doçent Larisa Bobrovskaya, araştırmanın, 2050 yılına kadar 100 milyon olaya ulaşacağı iddia edilen, kronik obezite ve Alzheimer hastalığı ile ilişkilendiren artan ispatlara katkıda bulunduğunu söylüyor.

Doç. Dr. Bobrovskaya, “Obezite ve diyabet, merkezi hudut sistemini bozarak psikiyatrik bozuklukları ve bilişsel gerilemeyi şiddetlendiriyor. Bunu farelerle yaptığımız çalışmada gösterdik” diyor.

Çalışmada, fareler, sekiz haftalıktan başlayarak 30 hafta boyunca standart bir diyete yahut yüksek yağlı bir diyete rastgele ayrıldı. Besin alımı, beden tartısı ve glikoz düzeyleri, glikoz ve insülin tolerans testleri ve bilişsel fonksiyon bozukluğu ile birlikte farklı aralıklarla izlendi.

Yüksek yağlı diyetle beslenen fareler çok kilo aldı, insülin direnci geliştirdi ve standart bir diyetle beslenenlere kıyasla olağandışı davranmaya başladı.

Genetiği değiştirilmiş hastalığı olan fareler, yüksek yağlı diyetle beslenirken beyinlerinde değerli bir biliş bozulması ve patolojik değişiklikler gösterdi.

Doç. Dr. Bobrovskaya, “Obez bireylerin depresyon geliştirme riski yaklaşık yüzde 55 artar ve diyabet bu riski ikiye katlar” diyor.

“Bulgularımız global obezite salgınını ele almanın kıymetinin altını çiziyor. Obezite, yaş ve diyabet kombinasyonunun bilişsel yeteneklerde, Alzheimer hastalığında ve öbür akıl sıhhati bozukluklarında düşüşe yol açması çok olası.”

Makale Kaynağı: