Yeni Konut Kampanyası maddeleşti: 220 milyar TL’yi aşamayacak

TBMM Genel Şurası’nda, Yeni Konut Finansman Programı’na ait Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklifle Yeni Konut Finansman Programı’nın genel çerçevesi belirleniyor.

Buna nazaran, birinci üç yıldaki finansman taksit fiyatının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar ölçü, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu hedefle konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı hissesi yüklenicilerin hesabından yahut finansman meblağından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda süreksiz hesaplara aktarılacak.

31 Aralık 2023’e kadar kullanılabilecek

Cumhurbaşkanı, uygulamaya ve kontrole ait yol ve temelleri belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek süreçlere ait başka konuları belirlemeye yetkili olacak.

Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek ve Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024’e kadar uzatmaya yetkili olacak. Ayrıyeten gerçek bireylerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak gayesiyle taksitlere katkı sağlanacak.

Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara meblağı 220 milyar lirayı aşamayacak.

Düzenlemeye nazaran, belirlenen kamu bankası, her ayın birinci 5 iş günü içerisinde, içinde bulunulan aya ait toplam katkı fiyatını bir icmal listesiyle bakanlığa bildirecek.

Bakanlık talep edilen katkı fiyatını, bildirim yapılan ayın 15’ini takip eden birinci iş günü bankaya aktaracak. Bu katkının transfer günü ile finansmana ait taksit ödemeleri bankalarca tıpkı gün olarak belirlenecek.