Yarım saat ortayla açılan üç başka ihaleyi birebir şirket kazandı!

Üç ihaleyi de Aydoğanlar Otomotiv kazandı. Üç ihalenin toplam maliyeti 13 milyon 927 bin TL.

İstanbul Vilayet Sıhhat Müdürlüğü, 13 Ocak 2023 tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun 21. hususunun b fıkrasına nazaran üç farklı ihale açtı.

İlk ihale, 13 Ocak’ta saat 15.30’da yapıldı. İstanbul Vilayet Sıhhat Müdürlüğü ve bağlı ünitelerde Avrupa Yakası’nda kullanılmak üzere iki ay müddetle şoförlü kamyonet kiralama hizmeti için açılan ihaleyi, 4 milyon 980 bin 250 TL mukavele bedeli ile Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

İkinci ihale; yeniden iki ay mühletle binek araç ve minibüs kiralama hizmet alım işi için açıldı. Bu ihale, 13 Ocak’ta saat 16.00’da yapıldı. Bu ihaleyi, 4 milyon 977 bin 88 TL kontrat bedeli karşılığında yeniden Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

Üçüncü ihale ise saat 16.30’da düzenlendi. İhalenin konusu; iki ay müddetle Anadolu Yakası’nda kullanılmak üzere şoförlü ve şoförsüz kamyonet kiralanması için hizmet alımıydı. Bu ihalede, 3 milyon 969 bin 760 bin TL bedel ile Aydoğanlar Otomotiv ile mukavele imzalandı.

Bir buçuk saat içinde düzenlenen üç başka ihaleyi, 13 milyon 927 bin 98 lira karşılığında Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

Pazarlık yolu ihale hangi kurallarda yapılabilir?

Kamu İhale Kanunu’nun 21. unsurunun B fıkrasına nazaran, pazarlık yolu ihale, lakin;

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can yahut mal kaybı tehlikesi üzere ani ve beklenmeyen yahut üretim tekniği açısından özellik arz eden yahut yapı yahut can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından acilen yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde”

veya “İdare tarafından evvelden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin acele olarak yapılmasının zarurî olması” durumunda yapılabiliyor.