Yargıtay’dan fazla mesai için emsal ‘faiz’ kararı

Yargıtay personel alacaklarına dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, gününde ödenmeyen fiyatlar için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğine hükmetti. Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu’nun haberine nazaran iki yıldır çalıştığı şirketten kovulan emekçi, fazla mesai alacakları için arabulucuya yönlendirildi. Arabuluculuk görüşmelerinde mutabakat sağlanamayınca personel, davasını İş Mahkemesi’ne taşıdı.

10 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Davacı personel şikayet dilekçesinde fazla çalışma yapmasına karşın bu çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma fiyatının ödenmediğini, fazla çalışma argümanının işverence tanzim edilen puantaj kayıtları ve şahit beyanlarıyla ispatlanacağını ileri sürerek 10 bin lira fazla çalışma fiyatının işyerinden tahsil edilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Adalet Bakanlığı, kararın kamu faydasına bozulmasını talep edince evrak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi geldi.

Hukuk Dairesi, davacının ödenmeyen fazla çalışma fiyatının en yüksek banka mevduat faizi ile tahsilini talep ettiği, lakin mahkemenin yasal faiz uygulanmasına karar verildiği belirterek İş Kanunu’na nazaran gününde ödenmeyen fiyatlar için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanması gerektiğini belirtti. 9. Hukuk Dairesi kararında “Mahkemece alacağın yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi hâlinde karardan anlaşılması gereken faiz oranı, en yüksek mevduat faizi uygulanması gerekir” dedi. Karar emsal olarak içtihatlara girdi.

patronlardunyasi.com