Yargıtay’dan EYT’lilere kıdem tazminatı şoku!

Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Emekli olduktan sonra tıpkı işyerinde çalışmayı planlayanlara yönelik Yargıtay’dan çok değerli bir karar çıktı.

Yüksek Mahkeme; emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın tekrar birebir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı 2. periyot için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Uzmanlar, çalışmayı planlayan EYT’iler için kıdem tazminatı ihtarında bulunuyor.

Bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan personel, emekliliğe ayrıldıktan sonra birebir işyerinde çalışmaya devam etti.

İstifa eden personel, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı personel, kıdem tazminatı, yıllık müsaade fiyatı ile ulusal bayram ve genel tatil fiyatı alacaklarının davalılardan ortaklaşa müteselsilden tahsilini talep etti.

Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, kıdem tazminatını emekçinin istifa ettiği aydaki aldığı fiyat üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti. Taşeron şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

‘Çalışma istifa ile sonuçlandığı için kıdem tazminatına hak kazanamaz’

Kararda; davacının Toplumsal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına karşın asıl patrona ilişkin işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Emeklilik tarihine kadar geçen müddet için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma müddeti istikametinden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata temel fiyatın belirlenmesinde yanılgı yapıldığı anlaşılmaktadır. Karara temel alınan eksper raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki fiyatı ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata temel fiyatın 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu periyoda ait çalışma müddeti ile bu periyot sonundaki fiyata nazaran kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınması gereken (son) fiyat, davacının emeklilik tarihindeki fiyattır. Gerek fiyatın, gerekse fiyata ek edilecek yardımların mali bedeli belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi temel alınmalı, bu tarihteki tazminata temel fiyat ölçüsü üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına temel fiyatın belirlenmesinde kusur yapılarak karar kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

Kıdem tazminatı uyarısı

Öte yandan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, tıpkı işyerinde çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı ihtarında bulundu.

Uzmanlar, “Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay’ın kararında olduğu üzere mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın” dedi.