Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye nazaran, davacı durumdaki bir turizm ve nakliye şirketi şirkete ilişkin aracın 55 bin kilometre bakımının yapılması için mutabakatlı olduğu servise bıraktı. Şirket aracı teslim aldıktan sonra aracın motorunun bakım vakti yapılan bir kusurdan ötürü kullanılamaz hale geldiğini tez ederek servis hakkında şikayette bulundu.

Servis 2011 yılında araca yeni bir motor temin ederek davacı şirkete teslim etmek istese de, aracın sahibi şirket aracın yeni motor şase numarası ruhsata işlenmediğinden, trafiğe çıkamayacak durumda olduğunu ve kiraya verilip kullanılamayacağını belirterek kabul etmedi ve servise avukatı aracılığıyla ihtarname gönderip aracın yeni bir araçla değiştirilip teslim edilmesini istedi.

Hatasız araç rutin bakım sırasında ayıplı hale getirildi

ihtarnamenin bildiri edilmesine karşın, servis ihtara karşılık vermeyince, dava açan şirket “rutin bakım için yanlışsız olarak servise teslim edilen aracın diğer bir motor takılması ile ayıplı hale gelip paha kaybettiğini, aracın kıymet kaybetmesinin yanı sıra kiraya verilememesinden ötürü da ziyan oluştuğunu belirterek yargılama sırasında, araç fatura bedeli için 135 bin 834.07 TL, günlük 500 TL’den 45 günlük araç kiralama bedeline karşılık 22 bin 500 TL ve bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 159 bin 334.07 TL talep etti.

Davalı servisin vekili avukat yanıt dilekçesinde, “Davacının araçtan yararlanamaması üzere bir durumun kelam konusu olmadığını, bilakis motoru, turbosu ve triger seti büsbütün yenilenen aracın bedel kazandığını, dava konusu aracın davacının sunduğu kira kontratında belirtilen araçla tıpkı olmadığını ve davacının hiçbir ziyanının bulunmadığını” belirterek davanın reddini savundu.

Asliye Ticaret Mahkemesi, “Bilirkişi heyetinden alınan raporlara nazaran dava konusu araca sıfır kilometre yeni bir motor takıldığı, aracın iki yıl boyunca kullanılan motorunun davalı tarafından değiştirilmesinin rastgele bir kıymet kaybına neden olmayacağı gerekçesiyle aracın tamiri sırasında oluştuğu ileri sürülen arıza nedeniyle 135 bin 834.07 TL araç bedeli talebinin ve davalı şirketin güzel niyetle aracın motorunu masrafı kendisine ilişkin olmak üzere bütünüyle değiştirmesi nedeniyle münasebetleri oluşmayan manevî tazminat isteminin reddine, aracın servise bırakıldığı tarihi ile teslim alınması için gönderilen ihtarnamenin bildirim tarihi ortasında on yedi gün olduğu, aracın teslim edildiği gün düşüldüğünde yanlışlı tamir nedeniyle aracın davalı şirkette kaldığı 16 gün için 8 bin TL kira geliri kaybı oluştuğu gerekçesiyle de davanın kısmen kabulü ile, 8 bin TL maddi tazminatın işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ait istemin reddine” karar verdi. Mahkemenin kararına karşı müddeti içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay (kapatılan) 15. Hukuk Dairesi kararı bozdu

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, “Davacı, davalı servisin yanılgılı hizmeti sonucunda aracının hasar gördüğünü, motorunun değiştirilmesi nedeniyle ayıplı hale geldiğini ve bedel kaybına uğradığını, yapılan yazışmalardan da olumlu yanıt alınamadığını ileri sürerek, gelir kaybı yanında aracın paha kaybına da neden olunduğunu ileri sürmüştür. Alınan eksper şurası raporuyla, aracın rutin bakımının yapılması için davalı şirkete teslim edildiği, sonrasında yağın konulmaması nedeniyle aracın motorunun yanmış olduğu, yanlışın servis in sürecinden kaynaklanıp, tamir edilemeyeceği nedeniyle davalı tarafından (0) km yeni bir motor takıldığı ve kıymet kaybının kelam konusu olamayacağı uzman raporuyla belirlendiğinden bahisle davadaki bu istem reddedilmiştir.

Ek raporda eksper konseyi, ikinci el araç ile sıfır kilometredeki araç ortasındaki fiyat farkının temeli, aracın motorunun yorulmasından kaynaklandığını, ikinci el araç kıymetleri belirlenirken kaç kilometrede olduğunun büyük kıymet arzettiği, davacı şirketin aracının motorunun 55 bin 686 km yol yapmışken, motorunun yenisiyle değiştirilmesinin araçta meydana getireceği paha artışının orjinalliğinin bozulmasının sebep olacağı paha kaybından daha fazla olacağından bahisle kök rapordaki görüşünü tekrarlamıştır. Meğer motor değişikliğinin araçta meydana getireceği bedel artışının ve paha kaybından daha fazla olması hayatın olağan akışına karşıt olup, araçta kısmen de olsa kıymet azalacağı kuşkusuzdur. İkinci el araç alınırken araçta yalnızca motor kilometresine bakılarak karar verilmediği, aracın kaza geçirip geçirmediği üzere başka ögeler da belirleyicidir. Bu nedenle mahkemece otomotiv dalından yeni bir uzman seçilmek suretiyle aracın paha kaybının objektif kriterler gözetilerek belirlenip, alınacak rapora itirazlar karşılanıp, gerektiğinde çelişki halinde yeni bir rapor alınmalı ve hasıl olacak sonuca uygun karar verilmelidir” gerekçesiyle kararı bozdu.

Asliye Ticaret Mahkemesi 10.10.2019 tarihli kararı ile kıymet kaybına ait talep bakımından ise evvelki münasebet motamot tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verdi ve direnme kararı yasal müddeti içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edildi.

Yargıtay: Araçta yapılan motor değişikliğinin kıymet artışına değil paha kaybına neden olacağı kuşkusuzdur

Yargıtay Hukuk Genel Heyeti, “Davacı tarafından bakımının yapılması emeliyle davalı şirkete teslim edilen araçta motor değişikliği nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tespiti bakımından kararın desteği uzman raporları alınmış ise de; raporu düzenleyen eksper heyeti işin tekniği konusunda uzman olmadığı üzere, raporda yapılan dava konusu araçta iki yıl boyunca kullanılan motorun sıfır kilometre yeni bir motor takılarak değiştirilmesinin rastgele bir paha kaybına neden olmayacağına yönelik tespit de hakikat olmamıştır. Çünkü araçta yapılan motor değişikliğinin paha artışına değil bedel kaybına neden olacağı, aracın pahasında kısmen de olsa azalma ve motor değişikliği sonucu ikinci el olan araç ile sıfır kilometre yeni araç ortasında fark olacağı kuşkusuzdur. Bu durumda mahkemece; HMK’nın 266 ve devamındaki unsur kararları yeterince otomotiv dalında uzman olan yeni bir eksper seçilerek gerekçeli ve kontrole elverişli rapor alınıp davacının talep ettiği paha kaybı ziyanı, aracın tamir tarihi itibariyle hasarsız hâldeki ikinci el kıymetinin hür piyasa kaidelerine nazaran tespit edilmesi ve tamirden sonra aracın yaşı, hasar ölçüsü ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak özgür piyasa kaidelerinde ikinci el araç pahasında ne kadarlık bir azalma olacağının objektif kriterlerle tespit edilmesi suretiyle hasıl olacak sonuca nazaran karar verilmelidir” diyerek lokal mahkemenin direnme kararını bozdu.