Vergi uzmanı, borç yapılandırma paketini tane tane anlattı: Ana parada indirim yok

Tolu’nun Ekonomim’deki yazısına nazaran pakette bulunması beklenen hususlar şöyle:

* 31 Aralık 2022 öncesindeki borçlar paketin kapsamında olacak.

* Anaparada indirim olmayacak.

* Yapılandırmada temel alınacak faiz oranı aşikâr değil.

* Mutlaklaşmış borçlarını yapılandıranlara, evvelki düzenlemelerde olduğu üzere 6, 9, 12 ve 18 taksit ve ikişer ayda bir ödemeli seçenek sunulacak.

* Peşin ödemeyi tercih edenlere yapılandırma kanununa nazaran hesaplanan faiz meblağından da yüzde 90 indirim yapılacak. Birinci iki taksit ödeme müddeti içinde borcunu büsbütün ödeyen borçlulara faizde yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Taksit katsayıları da uygulanmayak.

* Katılaşmış vergi borçlarını bu düzenleme kapsamında yapılandıranların, yalnızca vergi asıllarıyla kanuna nazaran hesaplanacak faizi ödemeleri, kalan vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, gecikme artırımı silinecek.

* Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ve iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları varsa, bunların yüzde 50’sinin hesaplanacak faiziyle ödenmesi halinde, kalan yüzde 50’si ve hesaplanan gecikme artırımları da silinecek.

* Ödenmemiş alacak yalnızca gecikme zammıysa, gecikme artırımı yerine kanuna nazaran hesaplanacak fiyatın ödenmesi kaidesiyle, evvelki düzenlemelerde olduğu üzere gecikme artırımı da silinecek.

Hangi vergi borçları kapsamda?

* Vergiler ve tahsil kredisi üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borçlar, belediyelere borçlar, SGK’ya borçlar, Ticaret Bakanlığı’na borçlar, TOBB’a ve başka birliklere borçlar paketin kapsamında olacak.

* Aşikâr bir fiyatın altında kalan borçların silinecek. Bu meblağın 2-3 bin TL civarında olacak.

* Dava açma müddeti geçmemiş yahut dava safhasında bulunan katılaşmamış amme alacaklarının yapılandırılmasına ait düzenlemeler de pakette olacak.

* Vergi mükellefleri açısından kasko sigortası niteliğinde olan matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri olacak.

* 2018, 2019, 2020 ve 2021 için yıllık gelir ve kurumlar vergisiyle KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları için matrah ve vergi artırımı yapılabilecek.

* Matrah artırımında bulunan mükelleflerin artırımda bulundukları yıl/yıllara ait devreden ziyanlarının yüzde 50’si silinecek.

Kayıt altına alınacak

* İşletmede mevcut olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan yani kayıt dışı kalmış emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına imkan verilecek.