Vergi affından kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni bir vergi affı hazırlığını duyurdu. Vergi affı ile vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları üzere borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve KYK borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

VERGİ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Henüz içeriği açıklanmayan hazırlığın kapsaması beklenen borçları şu formda;

Belediyelere borçlar, elektrik su ve tahsil kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

-Vergi ve SGK borçları

-Trafik cezaları

-Nüfus cezaları

-Askerlik cezaları

-Kaçak geçiş cezaları

-Gümrük cezaları

-Adli para cezaları

-KYK borçları

-Matrah artırımı

-Kasa ve stok affı

-Su borçları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İş Dünyası ile Buluşma programında yine yapılandırma paketinin detaylarına ait konuştu.

“Halkımızın ve ekonomimizin ihtiyaçlarını ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler formunda ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı. İnşallah en kısa müddette Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz” diyen Nebati detayları şöyle aktardı;

-Kanun hem Yapılandırma kararlarını hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu kararları kapsayacak.

-Yapılandırmaya ait kararlarla, Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Toplumsal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Vilayet özel yönetimleri ve Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıkları’na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yine yapılandırılmasına ait düzenlemeler yapıyoruz.

ÖDENEMEMİŞ BORÇLARIN CEZALARI KALDIRILACAK

-Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna müddetinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz.

-Şunu da belirtmem gerekir ki, bu güne kadar başka yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan isimli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz.

-Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz.

HER CİNS BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

-Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi cins borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı için ödenmesi gereken süreksiz vergiler. Onlar da zati beyanname verme müddetinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık.

-Ayrıca, davalı olan vergi ve prim evraklarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkânı getiriyoruz.

-Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak.

-Bu mevzuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o vakit vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır.

TAKSİT ÖDEME MÜHLETLERİ 4 YILA ÇIKIYOR

-Bu teklifteki değerli bir yenilik de taksit ödeme müddetlerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylelikle vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme müddetini uzun tuttuk fakat daha kısa müddette ödemek isteyenlere de ayrıyeten avantajlar getiriyoruz.

-Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, esasen küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE meblağının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Şayet yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

-2 bin lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zati daha evvel hazırlamıştık. Artık de vergi, ceza, faiz üzere hangi çeşitten olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2 bin lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

-Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden evvel ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir keze mahsus olmak üzere hiçbir koşul aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.

-Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip süreçleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.

-Gelir Vergisi Kanununda yer alan genç teşebbüsçü istisnasının fiyatını artırıyoruz. Mevcut düzenlemeye nazaran istisna kapsamında birinci kere işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap periyodu karlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor.

-Söz konusu meblağı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi fiyatına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylelikle, izleyen yıllarda, dilim fiyatlarında yine değerleme oranında artış epey, bu istisna da beraberinde artacak.