Unsur madde EYT kanun teklifinin detayları

EYT’liler hakkındaki kanun teklifi bugün Meclis başkanlığına sunulmuştu.

AKP ve MHP milletvekillerinin yanısıra BBP Genel Lideri Mustafa Destici’nin imzasını taşıyan teklif, dört husustan oluşuyor.

TBMM’nin sitesine nazaran teklifin detayları şöyle:

*Teklifin yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar yaş dışındaki öbür koşulları taşıyorsa yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanacak. Geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

*Yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenler işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan şirkette toplumsal güvenlik dayanak primine tabi çalışmaya başlarsa başlama tarihinden itibaren toplumsal güvenlik takviye primi patron payının 5 puanlık kısmına isabet eden meblağ Hazine tarafından karşılanacak.

*Sosyal güvenlik dayanak primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalı işten ayrılırsa bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

*Kamu ve belediye çalışanları emeklilik, yaşlılık yahut malullük (çalışma gücünün en az yüzde 60’nı kaybetme) aylığı almaya hak kazanırsa iş mukavelesinin feshi mecburî tutulmayacak.

* 8 Eylül 1999’dan evvel malullük, yaşlılık ve vefat sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar ve 9 Eylül 1999’dan sonra malullük, yaşlılık ve vefat sigortası kapsamında çalışmaya başlamasına karşın sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak halde geriye götürülenler için emekliliğe hak kazanmakta yaş kaidesi kaldırılacak.