Türkiye ile Azerbaycan ortasında imzalanan milletlerarası mutabakat Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakü’de 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna nazaran, Türkiye Cumhuriyeti Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı ortasında yapılan mutabakat ile maden arama, araştırma ve üretiminde yapılan çalışmaların şeffaflığının ve güvenilirliğinin artırılması, maden yataklarının verimli kullanımı ve korunmasına yönelik uygulamalar incelenecek. Maden kaynaklarının aranması, jeolojik araştırmalar ve eğitim programları yoluyla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.

Madencilik dalının gelişimine ait bilimsel ve endüstriyel istatistikler dahil olmak üzere teknik, teknolojik, bilimsel ve mevzuatsal bilgi alışverişi sağlanacak. Maden arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan cevher özelliklerinin ve ölçüsünün memleketler arası kabul görecek bir standarda nazaran belirlenmesine yönelik çalışmalar uygulanacak.

Taraflar ortasında madencilik uzmanlarına yönelik eğitim düzenlenerek, uzman değişimi yoluyla tecrübeler paylaşılacak. Ara-uç eser tesis teknolojisinin geliştirilmesine yönelik işbirliği tesis edilerek, imzalanacak bir üretim paylaşım muahedesi kapsamında metalik madenlere ait ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıyeten taraflar, muahedenin uygulanması hedefiyle bir “Madencilik Çalışma Grubu” oluşturmalarına ve her iki ülkede madencilik alanında faaliyet gösterecek ortak teşebbüsler ve/veya özel şirketleri aracılığıyla birlikte çalışacak.