Ticareti ilgilendiren 20 unsurluk yasa teklifi kabul edildi

Sanayi, Ticaret, Güç, Alışılmış Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi, AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

Teklifin birinci imza sahibi Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer düzenleme ile ilgili sunum yaptı. Koçer, “Yasa teklifi ile Kooperatifler Kanunu, Özgür Bölgeler Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, Zerzevat ve Meyveler ile Kâfi Arz ve Talep Derinliği Bulunan Öbür Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Gümrük Çalışanı İle Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararnameler’de değişiklik öngörüyor. Teklif paketimiz büyük çoğunlukla Ticaret Bakanlığı misyon alanında yer alan düzenlemeleri ihtiva etmektedir” dedi.

TEKLİF, GÖRÜŞMELERİN AKABİNDE KURULDA KABUL EDİLDİ

Kabul edilen teklifle; kooperatiflerin genel şura toplantılarında görevlendirilecek temsilcilere ödenecek gündelik fiyatlarla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor. Hür bölgelerde bölge içi doğal gaz şebekesinin işletici şirketlerce yapılması ve bu şirketlerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; doğal gaz şebekesi yatırımı işletici şirketlerce yapılmış özgür bölgelerde, işleticilerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerinin devam edeceği; doğal gaz şebekesi yatırımı dağıtım şirketlerince yapılmış özgür bölgelerde ise doğal gaz dağıtım ve satış yetkisinin dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılması düzenleniyor.

Öte yandan düzenleme ile ticaret yahut sanayi odası askıya alma sebeplerine vergi mükellefiyetinin kapalı olma durumu da ekleniyor. Bu sayede fiilen ticareti terk etmiş olan oda üyeleri için aidat tahakkuku durmuş olacak. Yasa teklifi ile ayrıyeten TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesi’ne birlik gelirlerinin yüzde 2’sinin ödenmesi öngörülüyor. Bu ödemelerin 2025 yılına kadar sürmesi hedefleniyor.

Düzenleme ile haksız ticari uygulama kavramı da tekrar tanımlanırken, sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, mukavele form ve içerikleri, maliyet ve masrafların yansıtılması üzere konulardaki haksız ticari uygulamalar belirlenerek haksız ticari uygulamada bulunulamayacağı karar altına alınıyor. Ayrıyeten Ticaret Bakanlığı’na, bunların dışında kalan konulardaki haksız ticari uygulamalar ile 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerini ve bu hususun uygulanmasına ait yordam ve asılları yönetmelikle belirleme yetkisi veriliyor. Ayrıyeten ‘Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’ kapsamında verilen lisansların müddetinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması amaçlanıyor.

Teklif ile; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari bağlantılardan kaynaklanan azami ödeme müddetleri yine düzenleniyor. Alışveriş merkezlerinde, malikler ile alışveriş merkezi içerisinde faaliyet gösteren perakende işletmeler ortasında gelirlerin tasarrufu ve masrafların paylaşımı konularında yaşanan meseleleri gidermek ismine alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarının gelir ve masraflarına ait daha net bir çerçeve çiziliyor.