Ticaret Bakanlığı’ndan Mega Lashing’e 3 ay müddetle men

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uluslararası Nezaret Şirketinin Faaliyetten Müddetli Men’i Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, Milletlerarası Nezaret Şirketi Statüsüne Ait Bildiri kararlarına muhalif davranan bir şirketin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın ilgili kararı uyarınca faaliyetten men edilmesi uygun bulundu.

Buna nazaran, Mersin’de faaliyet gösteren Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti, 3 ay müddetle faaliyetten men edildi. Bildiri, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.