TCDD’den o avukatlara 25 Milyonluk kıyak! Bir avukata 8 ayda 9 milyon

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) bünyesinde 50’ye yakın avukat bulunmasına karşın, mevzuata ters bir formda 12 özgür avukatla kontrat imzalanarak, ortalarında AKP vilayet yöneticilerinin de olduğu bu avukatlara milyonlar aktarıldı.

Sayıştay’ın tespiti ve ikazları ile kontratlar 10 ay sonra feshedilirken, bu müddet zarfında özgür avukatlara 25 milyon TL kanunsuz ödeme yapıldı.

Sözleşme imzalanan ve milyonlar aktarılan avukatların AK Parti’de siyaset yapan isimler olduğu belirlenirken, bu avukatlardan birinin İstanbul’da AKP içerisinde faal biri olduğu, üçünün ise AKP Gaziantep, Samsun ve Sinop vilayet idare heyetlerinde vazife yaptığı tespit edildi.

Avukatlara 10 ayda 25 milyon TL ödenirken, Sayıştay’ın tespiti ile kontrat feshedilmek zorunda kalınmasaydı bu sayının 400 milyon TL’ye çıkacağı tabir edildi.

TCDD’nin 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever tarafından hazırlanan ve Genel Müdür oluru ile imzalanan kontratlar feshedildikten sonra ödenen milyonları almak için harekete geçen TCDD, ödediği paraları da geri alamadı.

Bir avukata 8 ayda 9 milyon

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komitesi üyesi Atila Sertel, TCDD tarafından AKP’li avukatlara yapılan milyonluk kıyağı açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel şöyle konuştu:

“TCDD’nin kendi bünyesinde 50’ye yakın maaşlı avukatı olmasına karşın 2021 yılı Ocak ayında icra ve öbür davaların takibi için 12 özgür avukatla mukavele imzalanmış.

Bu avukatlardan 4’ü İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Sinop’ta olanlar AKP’nin içinden isimler. 25 milyonun içerisinden aslan hissesini bu dört avukat almış. Geri kalan 8 avukata da daha küçük ölçüde paralar aktarılmış.

Örneğin İstanbul’da AKP içerisinde aktif avukatlardan 8 ayda 9 milyon TL’lik ödeme almış. Gaziantep, Samsun ve Sinop AKP Vilayet idaresinde olduğunu öğrendiğimiz öteki üç avukat da 3 ila 5 milyon ortasında ödemeler almışlar.

Yalnızca 10 ayda TCDD’nin kasasından 25 milyon üzere bir para aktarılırken, Sayıştay bu olayı tespit edip üzerine gitmeseydi kontrat müddeti boyunca bu avukatlara ödenecek paranın 400 milyon lirayı bulacağı söz ediliyor. TCDD’de bu işin başında 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever var.

Görevi berbata kullanma, haksız menfaat sağlama cürümleri işleyen bu kişi hakkında ne bir soruşturma açıldı, ne de vazifeden el çektirildi. Üstelik avukatlara ödenen paralar da geri alınamıyor.

TCDD’nin münasebetiyle devletin milyonları bir avuç AKP’li avukata aktarıldı. Bu milyonluk vurgunu soru önergesi ile Ulaştırma Bakanına da sordum. TCDD’deki bu vurgun ile ilgili gereğini yapıp yapmadıklarını, bu ‘şanslı’ avukatların kimler olduğunu açıklamasını bekliyorum.”

‘Mükerrer ödemeler yapılmış’

TCDD tarafından mukavele imzalanan özgür avukatlarla ilgili TCDD’nin 2021 yılı Sayıştay raporuna yansıyan bilgileri paylaşan İzmir Milletvekili ve KİT Kurulu üyesi Atila Sertel, şunları söyledi:

“14 Ocak 2021 tarihli Genel Müdürlük oluru ile direkt 12 hür avukatla imzalanan vekâlet kontratı kapsamında; yaklaşık 7,9 milyon metrekarelik alanın kamulaştırma davaları ile 2 bin 300 adet icra ve başka dava belgelerinin takip vazifesi, 2021 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle kelam konusu avukatlara devredilmiş. İlgili kontratların mevzuata muhalif olduğu ve yapılacak ödemelerin kurum ziyanı oluşturacağı gerekçesiyle Kurum tarafından hür avukatlarla yapılan mukaveleler, 13 Aralık 2021 tarihli Genel Müdürlük oluru ile feshedilmiş.

Dava evraklarının devredildiği tarihten kontratların feshedildiği tarihe kadar hür avukatlara çeşitli fiyatlarda toplamda 25 milyon TL ödeme yapılmış. TCDD avukatlarının takibi ile rahatlıkla yapılabilecek işler için hür avukatlarla yapılan kontratlarda; aylık ödeme, harcırah, metrekare başı fiyatın yanı sıra tıpkı evrak için tekrarlanmış ödemeler de öngörülmüş.

Serbest avukatlarla kontrat yapılmasına ait Genel Müdürlük Olurunun alındığı devirde TCDD Hukuk Müşavirliğinde 2-33 yıl kıdeme sahip 44 avukat çalışmakta olduğu, hizmet alımına yönelik olarak bölge müdürlüklerinin bir talebi olmadığı üzere hizmet alımına ait gereklilik ve zorunluluğa ait rastgele bir işçi muhtaçlığı da gösterilmediği raporlarda mevcut. Özetle; hiç gereksinim olmadığı halde birilerine para aktarmak için mukavele imzalanmış.”

‘Sivas Barosu avukatına İzmir ve etrafında bulunan vilayetlerdeki dava evrakları verilmiş’

Raporda özgür avukatlara ek ödemeler yaratmak için tanınan özel haklarla ilgili de çarpıcı bilgiler bulunduğunu söz eden Sertel, “O yerde bulunan bir avukat yahut vekili ile mutabakat yapılabileceği öngörülmüş olduğu halde; o yerdeki bir avukat yerine farklı yerlerdeki avukatların seçildiği tespit edilmiş.

Farklı yerlerdeki avukatlar seçildiğinden, fazla mutat taşıt fiyatı, yevmiye ve hatta konaklama fiyatı ödenmesine neden olunmuş. Örneğin; İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukata Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik ili ve ilçelerindeki evraklar verilmiş.

Yine Ankara Barosuna kayıtlı avukata İstanbul’daki icra dava belgeleri, Sivas Barosuna kayıtlı avukata İzmir ve etrafında bulunan vilayetlerdeki dava belgeleri verilmiş.

Gaziantep Barosuna kayıtlı avukata TCDD Adana Bölgesinin tabanındaki dava evrakları verilmiş.

Dolayısıyla, kurum avukatları atıl bırakılırken özel bir kontrat imzalanan avukatların daha çok para alması için her türlü yol denenmiş” diye konuştu.