SPK’dan halka arzlarla ilgili yeni kararlar

SPK haftalık bülteninde, heyetin halka arzlarla ilgili “Kurul Karar Organı’nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı Prensip Kararı” yayımlandı.

Açıklamada, son periyotta gerçekleştirilen birinci halka arzlarda, bilhassa ferdî yatırımcıların talep ettikleri meblağın düşük bir kısmının karşılandığının görüldüğü belirtildi.

“Kurul, kişisel yatırımcıların birinci halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını, sonlu sayıda yatırımcısı bulunan ya da fonun değerli bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu hür ve/veya özel fonların, hisselerin birinci halka arzından ferdi yatırımcı aleyhine olabilecek biçimde fazla hisse almamalarını teminen kararlar aldı.” tabiri yer alan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Buna nazaran; halka açık olmayan iştiraklerin hisselerinin birinci kez halka arz edilmesi süreçleri kapsamında; hür ve/veya unvanında ‘özel’ ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için ‘yatırımcı sayısının 50’den az olmaması’ ve ‘herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma hissesi sayısının yüzde 20’sinden fazlasına sahip olmaması’ şartlarının bir ortada sağlanması gerekecek. Bu kuralları sağlamayan özgür ve/veya özel fonlar ferdî yatırımcı olarak pahalandırılacak.”

KURUMSAL YATIRIMCI KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

Açıklamada, portföy idare şirketleri tarafından ferdi portföy yöneticiliği mukavelesi imzaladığı müşterileri ismine iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı kümesi kapsamında değerlendirilmeyeceği kaydedilerek, şu tabirlere yer verildi:

“Daha evvel kurumsal yatırımcı kapsamından sayılan, faal toplamının 50 milyon TL, yıllık net hasılatının 90 milyon TL, özsermayesinin 5 milyon TL’nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar artık kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmeyecek.

Daha evvel halka açık olmayan iştiraklerin hisselerinin birinci kez halka arz edilmesi süreçlerinde, halka arz edilen hisselerin piyasa kıymetinin 100 milyon TL ve altında olması durumunda ‘Borsa’da Satış’ prosedürünün uygulanmasına ait karardaki meblağ 250 milyon TL olarak uygulanacak.”