SPK’dan fonlara ait değerli düzenleme!

SPK haftalık bültenine nazaran, heyet, unvanında ‘Para Piyasası’ ve ‘Kısa Vadeli’ sözü yer alan fonlara ait aksi repo düzenlemesine gitti.

Kurul, Unsur Kararı ile Yatırım Fonlarına Ait Rehber’in “Para Piyasası Fonlarına Ait Esaslar” başlıklı 4.9 nolu unsurunu ‘Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli Tabiri Yer Alan Fonlara Ait Esaslar’ formunda değiştirdi.

İlgili unsura “Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli sözü yer alan fonlar, fon toplam kıymetinin yüzde 25’ini geçmemek üzere Borsa İstanbul Hisse Senedi Repo Pazarı’nda karşıt repo mukavelelerine taraf olabilirler.” tabiri eklendi.

Ayrıca, ilgili rehberin “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6) nolu unsuruna “Fonların taraf olduğu aksi repo mukavelelerine bahis sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile yüklü ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Bildirisi’nin 20. unsurunun ikinci fıkrası kapsamında kıymetlendirilmez.” sözü eklendi.

Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası yahut kısa vadeli borçlanma araçları temalı öteki fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul Hisse Senedi Repo Pazarı’nda süreç gören zıt repo kontratlarının sona erdirilmesi için 28 Nisan 2023’e kadar belirlenmiş olan mühlet 30 Eylül 2023’e kadar uzatıldı.

Rehber’in (4.9.) nolu hususunda yapılan değişikliğin yürürlük tarihi 30 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Uzmanlar, bu düzenleme ile unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” tabiri yer alan fonların belli oranda olmak kaydıyla süresiz olarak hisse senedi zıt repo kontratlarına taraf olmaları imkanı getirildiğini, bunun da piyasaya olumlu yansımasının beklendiğini belirtti.

Halka arz onayı

SPK, Göknur Besin Unsurları Güç İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Endüstri’nin hisse başına 11 liradan birinci halka arzını onayladı.

Koza Altın İşletmelerinin 3 milyar 50 milyon lira fiyatındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan heyet, Ziraat Bankasının 4 milyar dolar fiyatındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

SPK, Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret hisse piyasasında gerçekleştirilen süreçlerle ilgili olarak 1 bireye 907 bin 984 lira meblağında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İhlas Gazetecilik hisse piyasasında 28 Temmuz 2022-16 Ağustos 2022 periyodunda gerçekleştirilen süreçlerde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran SPK, kelam konusu kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış başka piyasalarda 2 yıl süreç yapma yasağı getirilmesine hükmetti.

Kurul, Türkiye’de yerleşik şahıslara yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı süreç yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuksal süreçlerin yapılmasına karar verdi.