Sayıştay: TCDD’deki 7.9 milyon metrekarelik kıyak

Halk TV muharriri İsmail Saymaz, Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) raporundaki “12 yandaş avukata verilen kamulaştırma ve icra dosyalarını” yazdı.

Sayıştay’ın 2021 TCDD raporunda kurumun 2021 yılı bütçesinde 298.000 TL ödenek ayrılmasına karşın 14 Ocak 2021’de 12 özgür avukatla mukavele imzaladığına dikkat çekildi. Rapora nazaran, yaklaşık 7,9 milyon metrekarelik alanın kamulaştırma davaları ile 2.300 icra ve öbür dava evraklarının takip misyonu Mayıs 2021’in sonunda bu avukatlara devredildi. Dört avukat kamulaştırmalara, sekizi de icra ve öteki davalara bakmakla yetkilendirildi.

Saymaz, bu kontratların mevzuata ters olduğu ve ödemeler ziyana yol açtığı için 13 Aralık 2021’de feshedildiğini fakat raporda avukatlara ne kadar ödendiğinin yazmadığını söz etti. “Yalnızca ‘Muhtelif meblağlarda ödeme yapılmıştır’ deniyor. Halbuki yandaş avukatlara kamulaştırmalarda metrekare başına kıyak çekildiği biliniyor” diyen Saymaz, “Hangi avukata ne kadar ödendiğini bilmek hakkımız değil mi? Sayıştay, kamunun uğradığı ziyanı niye gizliyor? Denetçiler kimden korkuyor?” sorularını gündeme getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) tam 44 takımlı avukat varken, kamulaştırma ve icra belgelerinin dışarıdan 12 yandaş avukata verilerek, kamunun ziyana uğratılması, Sayıştay’ın TCDD Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Raporu’na girdi.

Rapora nazaran kurumun 2021 yılı bütçesinde 298.000 TL ödenek ayrılmasına karşın 14 Ocak 2021’de 12 özgür avukatla kontrat imzaladı.

Yaklaşık 7,9 milyon metrekarelik alanın kamulaştırma davaları ile 2.300 icra ve öbür dava evraklarının takip vazifesi Mayıs 2021’in sonunda bu avukatlara devredildi. Dört avukat kamulaştırmalara, sekizi de icra ve başka davalara bakmakla yetkilendirildi.

Bu kontratlar mevzuata alışılmamış olduğu ve ödemeler ziyana yol açtığı için 13 Aralık 2021’de feshedildi.

Raporda, avukatlara ne kadar ödendiği yazmıyor.

Yalnızca “Muhtelif meblağlarda ödeme yapılmıştır” deniyor.

Oysaki yandaş avukatlara kamulaştırmalarda metrekare başına kıyak çekildiği biliniyor.

Hangi avukata ne kadar ödendiğini bilmek hakkımız değil mi?

Sayıştay, kamunun uğradığı ziyanı niye gizliyor?

Denetçiler kimden korkuyor?

Gerekli ve zarurî haller belirtilmemiş

Rapora nazaran TCDD ile avukatlar ortasında imzalanan mukavele, TCDD Hukuk Müşavirlikleri Yönetmeliği’ne karşıtlık oluşturuyor.

Örneğin, 41. hususta “Gerekli ve zarurî hallerde kontratlı avukat da çalıştırılabilir” denirken, kurala uyulmuyor.

Rapordan:

“İhtiyacın nereden kaynaklandığı, kurum avukatlarının hangi misyonlarını yerine getiremediği, hangi hususlarda başarısız oldukları konularında bilgi bulunmadığı…”

Sözleşmeli avukatların TCDD Bölge Hukuk Müşavirliklerinde vekalete dayalı çalıştırılması gerekirken, direkt avukat ofisleriyle anlaşıldı. Bu da 41. hususa uygun değil.

Uzak-yakın bakmadan

42. hususta, “Demiryoluna uzak yerlerde dava açılması ya da açılan davanın savunulması icap ettiği takdirde” kontratlı avukatların çalıştırılacağı söz ediliyor.

Ancak raporda nazaran bölge müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde takibi yapılabilecek dava belgelerinin yakın-uzak ayrımı yapılmadan diğer vilayetlerin barosuna kayıtlı avukatlara verilmiş!

Neden?

Bu avukatların siyasi bağından dolayı mü?

AK Partili oldukları için mi onlara ıraklar yakın edildi?

Aynı unsura nazaran bir dava “TCDD avukatının takibi halinde yapılacak masrafları karşılayamayacak mahiyette ise” kontratlı avukata verilebilirdi.

Peki, ne oldu?

Kurum avukat için masraflı olması halinde tercih edilecek olan bu yol, sözleşmeliler için talih kuşuna dönüştü, düzgün mi!

Rapordan aktarıyorum:

“TCDD avukatının takibi halinde masrafları karşılamayacak mahiyetin tam bilakis özgür avukatlarla yapılan kontratlarda aylık ödeme, harcırah, metrekare başı fiyatın yanı sıra yinelenmiş ödemeler de öngörülmüştür.”

Vurgunun haritası

Yine 42. hususun açık kararına karşın, hür avukatlarla yapılan mukavelelerde, bölge müdürlerinin teklifi olması gerekirken yoktu.

Hizmet alımına ait gereklilik ve mecburiliği gösteren bir işçi muhtaçlığı da bulunmuyor.

O mahalde çalışan bir avukatla anlaşılmayıp uzak kentlerden ofislerle çalışıldı. Bu yüzden “Farklı yerlerdeki avukatlar seçildiğinden, fazla taşıt fiyatı, yevmiye ve hatta konaklama fiyatı ödenmesine” neden olundu.

Vurgunun haritasına şöyle:

İstanbul’a kayıtlı avukata bütün Trakya, bütün Marmara kıyısı,

Kocaeli ve Sakarya, hatta Çanakkale’deki dosyalar…

Ankara’dakine İstanbul’dakiler, Sivas’takine İzmir’dekiler, Gaziantep’tekine Adana’dakiler, Kayseri’dekine de Ankara ve etrafındaki kentler verildi.

Raporda, “O yerde hangi avukatın hangi kriterler temel alınarak seçileceğine ait yönetmelikte düzenleme olmadığı” ve düzenleme gerektiği tabir ediliyor.

Raporda kamulaştırmaların kurum avukatlarından alınarak dört özel avukata verildiği, ödemelerin 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever’in talebiyle yapıldığı kaydediliyor. Zararın tespiti ve mevzuata muhalif yapılan ödemelerin geri alınması isteniyor.

Avukatlık hizmeti alımı işi ve işle ilgili süreçlerin, bu süreçleri yapan sorumluların tespiti edilmesi, çıkan sonuca nazaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığı’nca soruşturulması öneriliyor.

Avukatlar da denetçi de sürgün

Sayıştay’ın teklifleri hayat bulur mu?

AK Parti iktidardayken, asla!

Çünkü bu vurgun, İBB’nin el değiştirince öbür AK Partililerle birlikte belediyeden TCDD’ye transfer edilen, birincinin avukat, akabinde 1. Hukuk Müşaviri yapılan Ercan Atasever’in eseri…

TCDD’nin tecrübeli avukatları varken ve onlar memur maaşından diğer sırf vekalet fiyatı alırken; Atasever, kurumu yandaş avukatların arpalığına çevirdi.

Örneğin…

Bekir Korkmaz’ın eşi Samsun’da AK Parti idaresinde. Yaşar Atılgan, Gaziantep’te; Bekir Seradım ise Erzincan’da AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Avukat Erhan Taban ise AK Parti Sinop Vilayet Lider Yardımcısı.

Ben özel avukatlarla yapılan mukaveleyi 24 Ağustos 2021 günü “TCDD’den yandaş avukatlara metrekare başına kıyak” başlıklı yazımla bu vurgunu yazımla kamuoyuna duyurdum. Böylelikle Sayıştay, Ekim 2021’de teftiş başlattı.

TCDD’den yandaş avukatlara metrekare başına kıyak

Sözleşmeler feshedildi.

Buna karşın geçmişe dönük astronomik ödemeler avukatların hesabına yatırıldı. Örneğin, Avukat Mustafa Adnan Büyükkömürcü’ye 11.601.578 TL ödendi.

Sayıştay ikinci defa inceleme başlattı.

Fazla ödeme yapıldığı anlaşıldı.

TCDD, Sayıştay’un ikazına karşın ödemeleri geri alamadı.

Atasever, el çektirilmediği üzere, hakkında açılan dava takipsizlikle sonuçlandı.

Buna karşın…

Sözleşmeli avukatlığa itiraz eden 13 kurum avukatı nakil yahut süreksiz vazifeyle Sivas, Malatya, Adana, İstanbul ve İzmir’e sürüldü. 11 avukat kuruma dava açtı.

İki avukatın yürütmeyi durdurma başvurusu kabul edildi.

Üçüncü avukata sıra gelince üye hakim değiştirildi.

Ve müracaat reddedildi!

TCDD’deki metrekare başına kıyağa “Dur” diyebilen Sayıştay denetçisi Y.A.’nın ödüllendirilmesi gerekirken, misyon yeri değiştirildi.