Romatoid Artrit Nedir?

Romatoid artrit (RA), ortalama %1′lik bir görülme sıklığıyla çok karşılaşılan bir durumdur. Bayanlarda, erkeklere oranla üç-beş kat daha fazla görülür. Bu hastalık sıklıkla 40-50 yaş ortasında görülmekte ve ayrıyeten 60 yaşından sonra da sık karşılaşılmaktadır. Çocuklar da dahil olmak üzere herkeste ortaya çıkabilir.

Romatoid artrit, eklemlerinizden daha fazlasını etkileyebilen kronik iltihaplı bir hastalıktır. Kimi insanlarda bu durum cilt, gözler, akciğerler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli beden sistemlerine ziyan verebilir.

Bir otoimmün bozukluk olan romatoid artrit, bağışıklık sisteminiz kazara kendi bedeninizin dokularına saldırdığında ortaya çıkar. Osteoartritin aşınma ve yıpranma hasarının tersine, romatoid artrit eklemlerinizin iç yüzeyini tesirler ve sonunda kemik erozyonu ve eklem deformitesine neden olabilecek ağrılı bir şişmeye neden olur. Romatoid artrit ile bağlantılı iltihap, bedenin öteki bölgelerine de ziyan verebilecek şeydir. Yeni ilaç cinsleri tedavi seçeneklerini kıymetli ölçüde düzgünleştirirken, şiddetli romatoid artrit hala fizikî manilere neden olabilir.

Romatoid artrit nasıl bir hastalıktır?

romatoid artrit nedir

Romatoid artrit (RA), en sık görülen iltihabi eklem hastalığıdır. Eklemlerin iç yüzünü döşeyen “sinovyum” isimli dokunun (zarın) iltihabı ile başlar ve kıkırdak, kemik, tendon (kiriş) ve bağlarda harabiyet yapabilir. Giderek ilerleyen hastalık, eklemlerin yanında iç organları da etkileyebilir. Ekseriyetle birden fazla eklemi fiyat, uzun periyodiktir (kronik), lakin ataklar ortasında uzun vadeli sessiz periyotlar de görülebilir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık, bireyden bireye de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Çoklukla genç-orta yaşlı erişkinlerin hastalığıdır ve bayanlarda erkeklere nazaran 3 kat daha fazla görülür.

Diğer eklem hastalıklarından nasıl ayrılır? 

Romatoid artriti öteki eklem romatizmalarından ayıran en kıymetli özellik, kimi laboratuvar testleri ve hangi eklemleri tuttuğudur. RA çoklukla el bileği ve elin bir çok eklemini meblağ, fakat tırnaklara yakın uçtaki eklemler (baş parmak hariç) çok etkilenmez. Osteoartritte (kireçlenme) ve sedef hastalığına bağlı gelişen iltihaplı romatizmada ise, tam aksine tırnağa yakın bu eklemler hastalanır.

RA’da dirsek, omuz, boyun, çene, kalça, diz, ayak bileği ve ayak eklemleri de tutulabilir. Boyun dışında omurganın öbür bölgelerinde tutulum enderdir. Ekseriyetle, bedenin her iki yanındaki eklemler birlikte hastalanır. Yani, sağ elde birkaç eklem şişerse, büyük olasılıkla sol el eklemlerinde de şişlik ve hareket kısıtlılığı olacak demektir.

Romatoid artritin nedeni nedir?

RA’da bağışıklık sistemi bozulmuştur. Bedenimiz kendi dokusunu yabancı üzere algılayıp buna karşı savaş başlatır. Eklemlerde iltihap hücreleri toplanır ve bu hücrelerden dokulara ziyan verecek hususlar (enzim, antikor, sitokin) salgılanır.

Genlerin rolü var mı?

RA direkt anne-babadan çocuğa geçen genetik bir hastalık değildir. Lakin RA‘ya yatkınlık hali genlerle geçiş gösterebilir. RA’lı birçok hastada HLA-DR4 ismi verilen makul bir genetik belirleyicinin bulunduğu gösterilmiştir.

Enfeksiyon, romatoid artriti başlatır mı?

Birçok araştırmacı ve tabip RA’nın başlangıcında enfeksiyonun rolü olabileceğini düşünmektedir, fakat kanıtlanmış değildir. RA bulaşıcı bir hastalık değildir. Ortamda çok yaygın olarak bulunan bir mikrobun, RA’ya yatkınlığı olan bireylerde bağışıklık sistemini bozarak hastalığa neden olduğu varsayılmaktadır.

RA’nın belirtileri nelerdir?

Romatoid artrit belirtileri şahıstan bireye büyük farklılıklar gösterebilir. Çabucak çabucak hastaların tümünde, eklem bulguları dalgalanmalar göstermekle bir arada, kronik bir biçimde devam eder. Birtakım şahıslarda hastalık daha hafif seyreder; yalnızca vakit zaman ataklar olur. Kimilerinde ise daha ağır seyrederek vakit içinde ilerleyici harabiyet yapar.

Eğer RA hastalığınız varsa, tutulan eklemlerinizde ısı artışı, şişlik, hassaslık, kızarıklık ve ağrınız olacaktır. Bilhassa sabah saatlerinde bariz olan eklem hareketlerinizde zahmet, tutukluk hissedebilirsiniz. Biz buna sabah tutukluğu – katılığı diyoruz. Mühletinin uzun oluşu hastalığınızın faal olduğunu göstermektedir. Gün içinde genelde daha düzgün olduğunuzu göreceksiniz. Hastalığınızın uzun sürmesi durumunda eklemlerinizde form bozuklukları oluşabilir.

RA bilhassa ataklar sırasında genel bir halsizlik yapabilir. İştah azalması, kilo kaybı, bazen hafif ateş, güçte azalma, kansızlık görülebilir. Hastaların yaklaşık %20’sinde, bedenin basınç gören bölgelerinde, cilt altında, “nodül” ismi verilen sertlikler gelişebilir. Sıklıkla dirsekte olabilirse de bedenin öbür bölgelerinde, hatta iç organlarda da görülebilir.

RA tanısı nasıl konur?

RA teşhisinin erken periyotta konulabilmesi çok değerlidir. Zira, bu devirde tedaviye başlanması, kalıcı eklem hasarını en azda meblağ. RA tanısı için, doktor tarafından detaylı öykünüzün alınması ve fizik muayenenizin yapılması gereklidir. Muhakkak laboratuvar testleri ve röntgen incelemeleri istenebilir. “Romatoid faktör” ismi verilen testin olumluluğu tanıyı takviyeler. Yüksek eritrosit sedimentasyon suratı, düşük hemoglobin (kansızlık) öbür laboratuvar bulguları ortasındadır. Unutulmaması gereken, bu testlerin sırf yol gösterici olduklarıdır. Kesin teşhis, hastanın tabip tarafından bir bütün olarak kıymetlendirilmesi ile konur.

RA nasıl tedavi edilir?

Halen RA’nın kesin tedavisi yoktur. Kullanılan teknikler ağrıyı gidermeye, iltihabı ve eklem hasarını azaltmaya ya da durdurmaya ve hastanın işlevleri ile hayat kalitesini artırmaya yöneliktir.

RA’da ilaç tedavisi 2 kümede incelenebilir;

1. Yakınmaları gidermeye yönelik kısa tesirli ilaçlar; aspirin, steroid olmayan anti-romatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler, gerektiğinde kortizon.
2. Uzun tesirli ilaçlar; metotreksat, leflunamid, klorokin-hidroksiklorokin, altın tuzları, siklosporin, sülfasalazin, D-penisilamin, azatiopürin, etanersept, infliximab ve adalimumab üzere.

Bu ilaçların tümünün, belirli aralıklarla izlenmesi gereken; kan hücrelerinde düşüklük, böbrek ve karaciğer değişiklikleri üzere yan tesirleri vardır. Bu tesirlerin birden fazla ilaç cinsini ve dozlarını ayarlayarak denetim edilir. Hastanın bu hususta şuurlu olması büyük kıymet taşır.

Tedavi hastaya özel planlanır; bunda da hastalığın şiddeti, eşlik eden sıhhat sorunları ve ferdî özellikler ve ihtiyaçlar ön planda tutulur. İstirahat, RA hastalarının tedavisinin en değerli modülüdür. Bilhassa akut alevli periyotlarda ilgili eklemlerin istirahati önerilir. Akut devir dışında, hastanın kendini düzgün hissettiği vakitlerde istikrarlı olarak verilmiş idmanlar hastaya fayda sağlar.

Yine eklemlerin işlevlerinin korunmasında, deformitelerinin (şekil bozukluklarının) engellenmesinde “splint” ismi verilen birtakım kolay araç-gereçlerden yararlanılabilir. Splintler deformiteleri önlemekte epeyce etkilidirler. Ayrıyeten, birtakım kuralları uygulayarak da deformiteleri önlemeye yardımcı olabilirsiniz..

a. İş yaparken küçük eklemlerden çok büyük eklemlerinizi kullanmaya dikkat edin. Örn; Kapı açarken elinizle değil kolunuzla itin, ya da kavanoz açarken parmaklarınızla değil elinizle açın.

b. Yükü tek bir eklem yerine birden fazla ekleme dağıtmaya çalışın. Örn; bir kitabı kaldırırken bir değil iki elinizle tutup kaldırın.
c. Eklemlerinizi en “doğal” durumunda kullanmaya çalışın. Çok bükme ve zorlanmalardan kaçının.
Bazı hastalarda deformiteleri düzeltmek, ağrıyı azaltmak ya da eklemleri kullanabilir duruma getirmek için cerrahi gerekebilir.

Tedavi kararlarının tüm etaplarında tabip ve hasta ortasında sıkı bir işbirliğine ihtiyaç vardır.

Romatoid Artrit Akciğerleri Nasıl Tesirler?