RK’den ünlü Fransız özel liseleri hakkında soruşturma

Rekabet Heyeti; Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususunu ihlal ettikleri savına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak soruşturma açmaya karar verdi.

Rekabet Şurası’ndan yapılan açıklama şöyle;

“İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal ettikleri savına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön raştırmada elde edilen bilgi, doküman ve yapılan tespitleri 10.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Heyeti, bulguları önemli ve kâfi bularak; Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına, 22-51/766-M sayı ile karar verdi.”

Madde 4- Muhakkak bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama emelini taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası muahedeler, uyumlu hareketler ve teşebbüs birliklerinin bu tıp karar ve aksiyonları hukuka karşıt ve yasaktır.