Rekabet Şurası’ndan Vestel ve Whirlpool’a soruşturma

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açıldı. (26.1.2023)

Rekabet Heyeti, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Mesken Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yetkili servis hizmetlerini zımnî bir mutabakat ile Vestel Ticaret AŞ’ye devrettiği savını, Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yine kıymetlendirdi.

Daha evvel bahse husus şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, evrak konusu argümanlara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. hususu uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 12.11.2019 tarihinde 19-39/612-265 sayı ile karar verilmişti. Takiben, anılan Heyet kararı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 02.11.2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K.sayılı karar ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve evrakları 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Şura, kelam konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına 23-01/11-M sayı ile karar vermiştir.”