Rekabet Şurası’ndan Google’a soruşturma

Rekabet Konseyi, Google’a hakim durumunu berbata kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

Kurul’ıun internet sitesinde yayımlanan duyuruda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu berbata kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti hedefiyle yürütülen ön araştırmanın Rekabet Konseyi tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, evrak ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Konseyi, bulguları önemli ve kâfi bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.