Rekabet Kurumu’ndan Storytel’e soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun müddetli münhasırlık muahedeleriyle sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. hususlarını ihlal ettiği tezlerine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, evrak ve yapılan tespitleri 06.04.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Şurası, bulguları önemli ve kâfi bularak; Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-17/301-M sayı ile karar vermiştir” denildi.

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 4 VE 6. UNSURLARI NEDİR?

Rekabeti Sınırlayıcı Muahede, Uyumlu Hareket ve Kararlar

Madde 4- Muhakkak bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama gayesini taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası mutabakatlar, uyumlu aksiyonlar ve teşebbüs birliklerinin bu tıp karar ve hareketleri hukuka alışılmamış ve yasaktır.

Hâkim Durumun Berbata Kullanılması

Madde 6- Bir yahut birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir kısmında bir mal yahut hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına veyahut diğerleri ile yapacağı muahedeler ya da birlikte davranışlar ile berbata kullanması hukuka muhalif ve yasaktır.

patronlardunyasi.com