Para satarken değil, alırken kazanılır!

Dünya’dan Mesut Koyuncu’nun yazısından alıntı

Birçok sanayi kolunda iş ve karlılıkların çok hoş olduğu birkaç yılı geride bıraktık. Pandemi ile başlayan bu periyot yerini sakinliğe ve kârlılıkların azaldığı bir sürece bıraktı. Kapanmaların ağır olduğu, hammadde ve başka girdilerin temininde külfet yaşanan bu periyotta işleri yönetmek hiç de kolay değildi. Lakin hem iş hacmi hem de kârlılıklar yorgunluğu gideriyordu.

Yükselen kâr marjları ve yaşanan tedarik sorunları yatırım iştahını artırdı. Yeni yatırımlar yapıldı. Bunlar peyder pey devreye girdikçe kapasite fazlaları ortaya çıktı. Hem endüstride yaşanan sakinlik hem de yeni kapasitelerin devreye girmesi, ithalatı destekleyici enflasyonun altında seyreden kur siyaseti da eklenince, rekabeti süratle artırdı ve karlılıklar düşmeye başladı. Pekala bu süreçte ayakta kalmak mümkün mü?

Para satarken değil alırken kazanılır!

Fiyatların piyasa şartlarında oluştuğu bir ortamda, hedeflediğimiz kârlılığa uygun bir fiyat düzeyi belirlememiz mümkün değil. Havuza giren suyu değiştiremeyeceğimize nazaran havuzdan çıkan suyu azaltarak havuzu doldurmak gerekli.

Her şey satın alma organizasyonumuzun gözden geçirilmesiyle başlamalı. Düşen iş hacmi ve fiyatlarda yaşanabilecek oynaklıklar göz önüne alınarak en az stok düzeylerinin gözden geçirilmesinde yarar var. “Stoklara Dikkat” başlıklı geçen haftaki yazımda da hususa değinmiş, bu periyotta gereğinden fazla stok hacminin can yakabileceğini belirtmiştim. Birçok işletmede, evvelce belirlenmiş asgarî stok düzeyine yaklaşıldığında otomatik sipariş açılmakta. Bu düzey yeni şartlara nazaran belirlenmemişse, hem gereksiz kaynak kullanımı ve finansman maliyetine hem de yüksek maliyetli stoklara neden olabilir.

Ayrıca, tedarikçilerimizi ve kullandığımız girdileri gözden geçirmekte, alışkanlıklarımızı sorgulamamızda yarar var. Sürece yeni tedarikçilerin katılması ve ikame girdilerin devreye alınması önemli… İşletme içinde yeni tedarikçilere ve eserlere karşı ön yargının varlığı olağan. Birden fazla vakit arka niyetli olmayan bu ön yargıların, idarenin ısrarı ve takipçiliğiyle azaltılması bizi rekabette öne çıkaracak.

Üretim verimliliği kıymetli bir fırsat olarak ortaya çıkıyor

Üretim süreçleri gözden geçirilerek verimliliği düşüren müşteri yapısının azaltılması, birebir müddette daha fazla üretim yapabilmenin yollarının aranması çok değerli… Üretim süreci alışkanlıklar ve öğrenilmiş çaresizlikler terkedilerek yine yapılandırıldığında hem birebir süredeki üretim ölçüsü hem güç verimliliği -ki son periyotların en kıymetli maliyet kalemlerinden birisidir- hem de âlâ bir fire idaresi ortaya çıkacak.

Firelerin her zamankinden daha fazla takip edilmesi, hassaslığın artırılması can alıcı noktalardandır. Üretimi aksatmadan ortaya konulacak takipçi bir fire idaresi, kârlılık artışının altın anahtarlarından birisi. En maliyetli fire ise üretim süreci tamamlanmış eserde ortaya çıkan firedir.

Sadık müşteri yapısı oluşturulmalıdır!

Satın alma sürecinde alışkanlıkları azaltmak, yeni tedarikçiler ortaya koymak ne kadar kıymetliyse satış sürecinde de alışkanlık oluşturmuş müşteri sayısını artırmak bir o kadar değerli. Âlâ hizmet alan, desteklendiğini hisseden, en sıkıntı vakitlerde bile tedarik güvenliği içinde olan müşteriler sadakat gösterir.

Kuşkusuz kalite, termininde ve anlaşılan kalitede üretim, üretilen eserin beklentiyi karşılaması, şikayet ve iadelerin sıfırlanması müşteri memnuniyetini ve sipariş devamlılığını artıracak. Bu durumda müşteriler hem kabul edilebilir seviyede fiyat farkları için tedarikçi değiştirmezler hem de düzenlilik gösteren sipariş yapılarıyla verimliliğe katkıda bulunurlar. Müşteriye yapılan yatırım en kârlı yatırımdır.

Kötü hava kurallarında dalgalarla nasıl gayret ettiğiniz değil, gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramadığınız kıymetli. Gemi anca kâfi kar elde ettiğinde limana yanaşabilir. Sakinlikte, iş ve kârlılıkların düştüğü devirlerde idare maharetleri ortaya çıkar. Kurt puslu havayı sever…