Öğretmenlerin ek ders saatlerine ait karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ait yapılan değişiklik yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ait kararın 9’uncu unsurunun birinci fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine dayanak eğitim odasında verilecek eğitimle hudutlu olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim” ibaresi eklendi.