Noterden yapılıyordu! Artık e-Devlet’ten yapılacak

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Kontratlarına Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Mukavelelerine Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, satış mukavelesinin düzenlenmesine ait müracaatlar yalnızca Noterler Birliğinin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Gerekli dokümanlar Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) yüklenecek ve evrakların asılları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek.

Noter, müracaat üzerine TNBBS’den müracaat dokümanı düzenleyecek. Hukuksal yahut fiili pürüz nedeniyle müracaat evrakının düzenlenememesi durumunda müracaat reddedilerek taraflara güncelleme imkanı sağlanacak.

Noter düzenlediği müracaat dokümanını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden iletecek. Taşınmaza ait kayıt ve evrakların tamamlanmasından sonra noter, hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına mani hukuksal bir durumunun bulunmadığını tespit ettikten sonra mukaveleyi hazırlayacak.

Sözleşme Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve tapu müdürlüğünce tapu siciline tescili sağlanacak.