Muahede sağlandı: Metal kesiminde yüzde 34 artırım kararı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları ortasında yapan yaklaşımla, alandaki orta devir beklentiyi karşılayacak formda Küme Toplu İş Mukavelesi için orta düzenleme yapıldı.

MESS, her vakit olduğu üzere, hem patronuna hem de personeline dayanak olmak maksadıyla; bünyesindeki personellerinin refah düzeyini yükseltmek için değerli bir adım attı.

MESS’in kapsayıcı ve iştirakçi yaklaşımına uygun olarak Aralık ayından bu yana, üyelerinin yanı sıra üç emekçi sendikası ile de pek çok görüşme yapıldı. Bu görüşmelerde MESS, çalışanlarının talep ve beklentilerini öğrenerek, olağan kaidelerde Mart’ta yapılması gereken fiyat artışının öne çekilmesine, üyeleri ile birlikte karar verdi. Ek olarak, uzun yıllar hizmet vermiş kıdemli personelleri için, kıdem artırımı düzenlemesi ile fiyatların istikrarlı dağılımını temin etti.

Ücrette yapılan tüm düzenlemeler sonucunda, MESS çalışanının ortalama fiyat düzeyi, taban fiyatın iki katını geçti.

Refah düzeyini yükseltmek için atılan bu kıymetli adımın yanı sıra, MESS personelleri için verilen öbür dayanaklar tıpkı biçimde devam ediyor. Bölümde bir birinci olan Tamamlayıcı Sıhhat Sigortası, personellerimizin meslek lisesinde tahsil gören çocukları için Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan “MESS Yarınım” burs programı, üye işyerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan “Yönümüz Yarın” dijital dönüşüm eğitimleri, aile bütçesine direkt katkı sağlayan “MESST” avantaj programı üzere birçok imkân ve toplumsal haklara sahip MESS çalışanı, her vakit ayrıcalıklı olmaya devam edecektir.

Alınan karar kapsamında metal dalında çalışan emekçilere yüzde 34 ek artırım yapıldı.

Ek artırım kararı 180 bin personel için geçerli olacak.