Kurtulmuş’tan büyükelçilere İnönü’nün kelamıyla bildiri

TBMM Merasim Salonu’ndaki kabulde konuşan Kurtulmuş, büyükelçileri TBMM’de ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Tarihi bir periyodun çabucak başında olduklarını lisana getiren Kurtulmuş, dünyanın tekrar yapılandığını, bu yapılanmanın Türkiye için kıymetli fırsatları barındırdığı bir periyoda girildiğini söz etti.

2023 yılının Türkiye’nin ikinci asrının başlangıcı olduğunu anımsatan Kurtulmuş, evvelki asrın büyük gayretlerle, büyük zorluklarla geçtiğini belirtti. Gelinen noktanın kâfi olmadığının altını çizen Kurtulmuş, Cumhuriyetin ikinci asrı için yeni gayeleri ortaya koymak, bu gayelere odaklanmak gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Cumhuriyetin ikinci asrını, dünyada prestijli, güçlü bir Türkiye’nin yüzyılı yapmak için çabayı her alanda sürdüreceklerini kaydetti.

“SÖZÜ GÜÇLÜ, GÜCÜ ETKİLİ TÜRKİYE”

Numan Kurtulmuş, kelamı güçlü, gücü etkili bir Türkiye’yi oluşturmak mecburiyetinde olduklarını söz ederek, “Sözümüzün güçlü olması, haklı olması, yanlışsız projeleri, yanlışsız fikirleri, hakikat siyasetleri takip ediyor olmamız değerli bir şey ancak tek başına kâfi değil. Bu gücü sözünüzün ardına koyamıyorsanız yalnızca gerçek kelam söyleyen ülke olursunuz. Sözünüzün gerisine güç koyamadığınızda vakit zaman yalnızlaştığınız, söylediğiniz haklı tezlerin bir karşılık bulmadığı periyodu de yaşarsınız. Onun için Türkiye’nin hem kelamını güçlendireceğiz hem bu kelamın ardındaki güçlerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz.” diye konuştu.

Dış siyasetin artık yalnızca Dışişleri Bakanlığının icrasının çok ötesinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, savunma diplomasisinden Ulusal İstihbarat Teşkilatının faaliyetlerine, Türkiye’nin yumuşak güç ögeleri olan TİKA’dan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına kadar yumuşak güç faaliyetleriyle dünyada Türkiye’nin kelamını güçlü hale getirecek bir periyot yaşadıklarını söz etti.

“TÜRKİYE KENDİ EKSENİNİ TAHKİM ETMEK MECBURİYETİNDE OLAN BİR ÜLKE”

Kurtulmuş, ilerleyen periyotlarda dış siyasetle ilgili ikinci temel maksadın Türkiye eksenini tahkim etmek olduğunu belirtti. Bu tartışmanın yıllardır yaşandığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Yıllarca Türkiye’nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye’nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların vakit zaman eksen kayması tartışması açarak Türkiye’yi oburlarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok düzgün hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Allah’a çok şükür artık vakit gelmiştir. Artık Türkiye bu türlü bir güce, bu türlü bir kudrete, bu türlü bir imkana kavuşmuştur. Onun için diyoruz ki biz oburlarının çizdiği eksenlere nazaran değil, oburlarının bize durmamızı gerektiği yeri söylediği yerde durarak değil Türkiye’nin ulusal menfaatlerini koruyarak, Türkiye’nin tıpkı vakitte bütün elindeki imkan ve fırsatları bilerek, rasyonel, ütopik olmayan ancak bu gerçeklik içinde Türkiye Yüzyılı gayelerini de ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz.” TBMM Lideri Kurtulmuş, Türkiye’nin dış siyasetinin üçüncü büyük amacının de adil, hakkaniyetli ve yeni bir global sistemin kurulabilmesi için uğraş etmek olduğunu kaydetti.

Bugünkü dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkan ve ihtimalinin olmadığını lisana getiren Kurtulmuş, “En son Afrika kıtasındaki uyanışı temsil eden yeni çıkışların, dünya siyasetine çok kökten değişikliklerin geleceğini gösterdiğinin açık bir işaretini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yıllardır lisana getirdiği ve ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek özetlediği yeni hakkaniyetli, adil bir dünya kurulması uğraşına, sesimizi yükselttiğimiz, gücümüzü daha fazla gösterdiğimiz takdirde dünyanın dört bir tarafından insanların katılacağı aşikardır.

“YENİ BİR DÜNYA KURULACAK VE TÜRKİYE BURADAKİ ÖNCÜ ROLÜNÜ KESİNLİKLE ALACAKTIR”

Şu kelamı hepimiz hatırlıyoruz: ‘İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır’. Artık o denli bir noktaya geldik ki, yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü kesinlikle alacaktır.” tabirlerini kullandı.