İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 50,3 oldu

İSO Türkiye İmalat Dalı İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2023 devri sonuçları açıklandı. Buna nazaran, endekste eşik kıymet olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayılar ihracat ikliminde güzelleşmeye, 50’nin altındaki kıymetler ise bozulmaya işaret ediyor.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KERE AYLIK BAZDA AZALDI

Haziran’da 51,1 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Bölümü İhracat İklimi Endeksi, üst üste üçüncü kere aylık bazda azalarak temmuzda 50,3’e geriledi. Bu sayı, milletlerarası talep şartlarında yaşanan güçlenmenin çok hafif olduğuna işaret etti. Yaşanan düzgünleşme, son 6 aydır devam eden müspet devrin en sonlu seviyesinde gerçekleşti.

Türk imalat bölümü ihracat pazarının yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan Almanya’da üretim hazirandaki yatay seyrin akabinde temmuzda son 6 ayın birinci düşüşünü kaydetti. İtalya, Fransa, Hollanda, Polonya ve Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere öteki birçok Avrupa ülkesinde de ekonomik aktivite zayıfladı. Takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en kesin üretim daralması Avusturya’da gerçekleşti. Birleşik Krallık, İspanya ve Yunanistan genişleme bölgesinde kalmaya devam etse de bunlardan yalnızca Yunanistan’da büyüme haziran ayına nazaran sürat kazandı. ABD’de ekonomik aktivite temmuzda üst üste altıncı sefer arttı fakat kelam konusu artış ivme kaybederek şubattan beri en düşük oranda kaydedildi.

KÜRESEL ÇAPTA EN OLUMLU TALEP ORTA DOĞU’DA

Üçüncü çeyreğin başında global çapta en olumlu talep gelişmelerinin tekrar büyük ölçüde Orta Doğu’da ağırlaştığı görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’da ekonomik aktivite süratli artışlar gösterdi. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en bariz büyüme Suudi Arabistan’da ölçüldü. Başka ülkelere bakıldığında, Lübnan’da üretimin arka arda ikinci ay arttığı, Mısır’da ise düşüşün sürat kestiği görüldü. Temmuzda ekonomik aktivitenin evvelki aya nazaran daha süratli arttığı Hindistan güçlü performansını sürdürürken Rusya ve Çin’de ise büyüme ivme kaybederek de olsa devam etti. Brezilya’da ise üretim son beş aydır birinci sefer daraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Market Intelligence İktisat Yöneticisi Andrew Harker, “Avrupa’da bilhassa imalat dalında giderek bozulan ekonomik görünüm, Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından düzgünleşme trendinin sona ermiş olabileceğine işaret ediyor. Firmalar, Orta Doğu’daki canlı talep şartlarının şu an için büyümeyi devam ettirmesini ümit ediyor olacak. Fakat dış talep şartlarının kötüleştiği bir devrin açılmaması için global ölçekte büyümenin daha genele yayılı hale gelmesi gerekecek.” sözünü kullandı.

patronlardunyasi.com