İhracatın kritik göstergesinde yavaşlama devam ediyor

Türkiye imalat bölümünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Bölümü İhracat İklimi Endeksi’nin Aralık 2022’de 48,5 olarak gerçekleşti

Kasım’da 47,8 olan İSO Türkiye İmalat Dalı İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 48,5 yükselmesine karşın Türk imalatçılarının ihracat şartlarında yavaşlamanın sürdüğü istikametinde sinyal verdi.

Dış talep şartlarındaki bozulma eylülden bu yana en hafif seviyede gerçekleşmiş olmakla birlikte üst üste beşinci ayda da devam etti.

ABD, yavaşlamadaki ana kaynaklardan biri

Ekonomik aktivitenin besbelli formda yavaşlayarak son dört ayın en sert düşüşünü kaydettiği ABD, ihracat talebinde yavaşlamanın ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü.

Avrupalı ticaret ortaklarında ise düzgünleşme tarafındaki kısmi belirtilere karşın ekonomik aktivite genele yayılı yavaşlama kaydetti.

Türk imalat sanayi eserlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim üst üste altıncı ay geriledi. Fakat gerileme ölçülü seviyede ve mevcut daralma devrinin en düşük oranında gerçekleşti. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nde de aktivite evvelki aya nazaran daha ölçülü düşüş gösterdi.

BAE’de ekonomik aktivite genişledi, en süratli büyüme Tayland’da oldu

2022’nin son ayında Türk imalat dalının ana ihracat pazarları içerisinde ekonomik aktivitenin genişlediği tek ülke BAE oldu. Petrol dışı özel kesimde büyüme son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemesine karşın güçlü düzeylerini korudu. Orta Doğu’daki başka pazarlara bakıldığında, ekonomik aktivite Katar ve Suudi Arabistan’da bariz artış, Lübnan ve Mısır’da ise gerileme kaydetti.

Aralık’ta takip edilen ekonomiler içerisindeki en süratli büyüme Tayland’da gerçekleşti. Öteki Asya ülkeleri incelendiğinde, Hindistan’ın ekonomik aktivitesinde gözlenen güçlü büyümeye karşılık, Çin’de salgının yol açtığı zorluklara bağlı olarak üretimin üst üste dördüncü ay azaldığı görüldü. Öbür BRIC ülkeleri olan Brezilya ve Rusya’da ise üretim 2022’nin son ayında ölçülü düşüş sergiledi.

Eşik bedel 50

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Küresel Market Intelligence İktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi:

“2022’nin son ayı prestijiyle global iktisatta öne çıkan eğilimlerde kayda kıymet bir değişim gözlenmedi; ABD ve Avrupa’da zayıflık devam etti. Bununla birlikte, Avrupa’da yavaşlamanın aralık ayında sürat kestiğine dair gözlenen işaretler, 2023’te daha olumlu bir görünüm için umut verdi. Tekrar de ekonomik aktivitedeki güçlü artışın yeni yıla girilirken de devam ettiği Orta Doğu, şimdilik Türk ihracatçılarının ana büyüme kaynağı olmaya devam ediyor.”

Endekste eşik paha olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm sayılar ihracat ikliminde güzelleşmeye, 50’nin altındaki kıymetler ise bozulmaya işaret ediyor.