İBB’de, seçim sonrası kurulan şirketlere para aktarıldı argümanı

İBB’nin iştiraklerinden Kültür A.Ş’de usulsüzlük tezlerinin ayrıntısı ortaya çıktı. Reklam Alanı Kiralama ve Vinil Baskı İşleri ihalesinin mevzuata alışılmamış olarak 4 farklı ihale ile Kültür A.Ş.’ye verildiği, tıpkı işlerin Kültür A.Ş. tarafından yediye bölünerek 1 milyar lira üzerinde bedelle ihaleye katılma yeterliliği ve şartlarına sahip olmayan 3 özel şirkete verildiği belirtildi.

Sabah gazetesinden Barış Savaş’ın haberine nazaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) mülkiye müfettişleri, Hazine ve Maliye müfettişi ve MASAK uzmanlarının yapılan inceleme sonucunda İBB idaresi tarafından yöntemsiz ihalelerle muhakkak çevrelere adeta para aktardığı öne sürüldü.

Müfettişler, İBB ve bağlı iştiraklerinin vinil baskı işi alımı ve reklam alanlarının kiralanmasına ait ihalelerinin incelenmesi sonucunda İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının mevzuata muhalif olarak, belediye iştiraki “Kültür A.Ş.” aracı kılınarak belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği öne sürülen işadamı Hüseyin Köksal’ın amcasının oğluna ilişkin “BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.”, Subaşı ailesine ilişkin “Panoffect Medya A.Ş.” ve Hüseyin Seçkin’e ilişkin “Urban Media A.Ş.” isimli şirketlere verildiği tespit edildi.

Sabah’ın haberine nazaran müfettişlerin tespitleri şöyle:

*İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının, 2886 sayılı Kanun uyarınca değişik tarihlerde yapılan 4 farklı ihaleyle belediye iştiraki olan Kültür A.Ş.’ye verildiği belirlendi. Kültür A.Ş. ise toplam 1 milyar 19 milyon 596 bin 735,03 TL+KDV fiyatındaki kelam konusu iş 7 kısma bölünerek “davet usulü” ile ihaleye katılma yeterliği ve şartlarına sahip olmayan 3 özel şirkete verildiği görüldü.

*İhaleler kapsamında seçimlerde işadamı Hüseyin Köksal’ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı lokal seçimlerinden sonra kurulan “BVA Reklam A.Ş.” isimli şirkete “Kültür A.Ş.” tarafından toplam 395 milyon 100 bin TL+KDV meblağında “reklam alanları” işletme ihalesi verildi.

*Hüseyin Seçkin tarafından 2019 yılı lokal seçimlerinden sonra kurulan Urban Media A.Ş. isimli şirkete Kültür A.Ş. tarafından toplam 239 milyon 639 bin TL+KDV meblağında “reklam alanları” işletme ihalesi verildi.

*Eyüp/Gülşah Subaşı ailesinin oğlu Onur Buğra Subaşı tarafından 2019 yılı lokal seçimlerinden sonra kurulan Panoffect Medya A.Ş. isimli şirkete Kültür A.Ş. tarafından toplam 384 milyon 857 bin 735 TL +KDV fiyatında “reklam alanları” işletme ihalesi verildi.

*Kültür A.Ş. tarafından yapılan alt ihalelerde, “En az 3 yıldır faaliyette bulunma, en az 5 ila 40 milyon TL fiyatında sermayeye, son 5 yıl içerisinde toplam 40 ila 100 milyon TL üzerinde ciroya ve 20 ila 40 milyon TL meblağında iş tecrübe evrakına sahip olma” kaidelerinin aranmadığı ve piyasada yetkinliği bilinen şirketlerin ihalelere davet edilmediği belirlendi. Belediye iştiraki Kültür A.Ş. “aracı kılınmak” suretiyle, ihale tarihlerinden yalnızca 3 ila 8 ay evvel kurulan, ihaleye katılma yeterliği ve şartlarına sahip olmayan 200 bin ila 2 milyon TL sermayeli özel şirketlere işin tamamı ihale edildi.

İhalelerde gerçek manada değil şeklen bir rekabet ortamı sağlandığı, Kültür A.Ş. İhale Süreçleri Yönetmeliğinin “ihaleye davet için gerekli nitelik ve yeterliğe haiz olma” prensibinin ihlal edildiği tespit edildi.

“MİLYONLARCA LİRA KAMU ZİYANI OLUŞTU”

*Bu ihalelerde üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihaleleri için ödenmesi gereken işletme bedeli ile reklam uygulamalarının adetlerinde yüzde 20 azaltma yapıldığı, kontratla katılaşmış belediye alacağının tahsilinden vazgeçildiği ve toplam 141 milyon 500 bin TL+KDV fiyatında kamu ziyanına yol açıldığı belirlendi.

*Ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihale şartnamesi ve mukavelesine gerekçesiz olarak belediyenin birinci 5 yıl işletme bedelinin yüzde 60’ı üzerinden ödeme alması kararına karşın bu oranın yüzde 40 oranında indirildiği ve toplam 122 milyon TL+KDV meblağında kamu ziyanına yol açıldı belirlendi.

*Üst geçitlerdeki reklam panosu ebatlarının teknik şartnamedeki azami uzunluk ölçüsünden daha büyük imal edildiği, işletmeciye teknik şartnamesinde belirlenen azami alandan 2 milyon 559 bin 48 metrekare daha fazla ve bedelli reklam alanı sağlandığı için 29 milyon 714 bin 396,28TL+KDV fiyatında işletmeci şirkete haksız menfaat sağlandığı ve kamu ziyanına yol açıldığı tespit edildi.

*Bu sistemlerle toplam 293 milyon 214 bin 396,28 TL + KDV meblağında kamu ziyanına sebep olunduğu ve işletmeci şirkete haksız menfaat sağlandığı anlaşıldı.

İMAMOĞLU VE ÖTEKİ BELEDİYE VAZİFELİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA MÜSAADESİ VERİLDİ

Usulsüzlüklerle ilgili sorumluluğu olduğu bedellendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu ve öteki belediye vazifelileri hakkında soruşturma müsaadesi verildi. Kültür A.Ş. vazifelileri hakkında ise savcılık tarafından genel kararlara nazaran soruşturma yapılması için rapor düzenlendi.

patronlardunyasi.com