Haliç kıyısındaki dev arazi kimin oldu?

Yüksek Mahkeme, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kanuna alışılmamış hareket ettiğini ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini kaydetti.

Boyacıköy Panayia Evangelistra Kilisesi ve Mektebi Vakfı, 2008 yılında AKP iktidarı tarafından çıkarılan genelgeye dayanarak Beyoğlu’nda Haliç kıyısında bulunan taşınmazlarının iadesini istedi.

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yaptığı müracaatta, öteki 16 taşınmazla birlikte, Haliç kıyısında bulunan ve halihazırda Dimistokli, Yani, Sare, Despina ve Aleksandar ismine tescilli taşınmazın iadesini istedi.

Vakıf, müracaat dilekçesinde , 1966 tarihli kadastro tutanağını, 1912 ve 1936 beyannamesini, taşınmaz üzerindeki dört dükkanın Haliç Projesi kapsamında yıkılmasına ait kararı ve yazışmaları, taşınmazla ilgili emlak vergisi beyannamesi örneklerini, dükkanlarla ilgili kira kontratlarını vb ekledi.

BELGELER VAKIFLARIN ARŞİVİNDE

Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü evrakların eksik olduğu gerekçesiyle iade talebini reddetti. Vakıf mevzuyu mahkemeye taşıdı. İadesi istenen taşınmazların iktisabının yıllar öncesine dayandığını eksik olduğu söylenen dokümanları temin etmenin mümkün olmadığını, cemaat vakıflarının 1936 yılından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolüne girdiğini, istenen evrakların birçoklarının müdürlüğün arşivlerinde bulunduğunu kaydetti. Lakin talep mahkemede de reddedildi.

KANUNİ TEMELİ YOK

Bunun üzerine vakıf, mevzuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İdari süreç ve mahkeme kararında, vakfın ibraz ettiği dokümanların neden tescile destek teşkil etmediğiyle ilgili olarak bir açıklama yapılmamıştır.

Genel Müdürlüğün vakfın sunabileceği kanıtları sonlandırıcı bu uygulamasının yasal temeli bulunmamaktadır.

Kanunun münasebetinde, cemaat vakıflarının Hazine’ye geçmiş taşınmazlarının isimli yargıda dava açılmasına gerek kalmadan idari yoldan cemaat vakıflarına iade edilmesinin temin edilmesi amaçlanmasına karşın, genel müdürlüğün yorumu iade imkanını güçleştirmiştir.

Rum Vakfı’nın yıkılan taşınmazının bulunduğu arazi Haliç Kıyısı’nda bulunuyor.

HÜKÜM: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi incelem sonunda şu kararı kurdu:

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ait tezin kabul edilebilir olduğuna,

Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için tekrar yargılama yapılmak üzere İstanbul 10. Yönetim Mahkemesi’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.