Gelecek 10 yılda bizi ne bekliyor?

Feramuz Erdin yazdı

Risk İdaresi ile ilgilenenler her şeyin en makûs senaryoya nazaran planlanması gerektiğini bilir. Böylece önlemi alınmamış hiçbir risk kalmamış olur. Global ölçekte gelişen meselelere bırakın ferdi, devlet olarak bile tahliller üretmek çok kolay değilse de, sade bireyler olarak geleceği bugünden görüp, kendi küçük ölçekli hazırlıklarımızı şimdiden ona nazaran yapmamız gerekiyor.

Mayıs seçimlerinden sonra bizler kendi ekonomik gerçekliklerimiz ve muhalefet içindeki çekişmeler ile meşgulken; dünya da gelecek on yılda yaşanabilecek global problemleri evvelden tesbit edip, tahliller üretmenin telaşını yaşıyor. AB devletleri Roma’da düzenledikleri bir toplantıda, süratle artan global göçün Avrupa’ya muhtemel tesirlerini azaltmanın yollarını arıyor.

Seller ve kuraklık: Alıştığımızın dışında bir seyir gösteren iklim kuralları bilhassa bulunduğumuz coğrafyada tropik bir özellik göstermeye başladı. Çok sıcakların tetiklediği kuraklık tarımı ve kentlerimizi eskisinden çok daha fazla biçimde tehdit eder hale geldi. Bir anda gelen yağışlar ise buna nazaran dizayn edilmemiş kentlerde sel baskınlarına yol açmaktalar. Seller tıpkı vakitte tarım yerlerini de olumsuz olarak etkilemektedir.

Su ve besin güvenliği: Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40 ı pak suya erişim sorunu yaşamaktadır. İçme suyu kaynakları süratle azalmakta, buna karşılık su fiyatları daima artmaktadır. Besin üretiminde kullanılan kimyasallar insan sıhhatini çok derecede tehdit etmektedir. Ayrıyeten besin üretimi ve erişiminde de kıymetli sıkıntılar yaşanması beklenmektedir.

Tedarik zinciri meseleleri: Besin üretim, nakliye ve pazarlama zincirindeki açgözlü kimi simsarlar ve monopollerin besin fiyatları ile istediği üzere oynayabilmesi, yoksul halkın gereği üzere beslenmesini engellediği üzere, bir açıdan bakıldığında da bir ulusal güvenlik sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.

Sağlık ve emeklilik sistemi: Bizim da ortalarında bulunduğumuz baı ülkelerde genç nüfusun süratle azalıyor olması, emeklilik ve sıhhat sisteminde dengesizlik ve çok yüklenmeye sebep olmaktadır. Birtakım ülkelerde temel sıhhat, yaşlılık ve engelli hizmetlerine erişim şimdiden sorun haline gelmiştir. Emeklilik maaşlarının tatmin edici düzeyde tutulabilmesi de hükümetler açısından daha kuvvetli bir hal almıştır.

Afetler ve savaşlar: İnsanların hayatlarını derinden etkileyen savaşlar ve sarsıntı, orman yangını, sel, kuraklık üzere afetler hayat kurallarını zorlaştırmaktadır.

Büyük göçler: Yaşadıkları yerlerde üstteki nedenlerden ötürü artık hayatını sürdürme imkânı kalmayan değerli bir nüfusun hayat ve iklim koşullarının görece daha âlâ olduğu coğrafyalara topluca akın edeceği varsayım edilmektedir.

Niteliksiz nüfus: Eğitimsizlik, işsizlik, yetersizlik yahut tembellik üzere nedenlerle bulunduğu yerde hayata tutunamayan insanların afet yahut savaş üzere zorlayıcı sebeplerle göç etmek istemesi, dünyadaki bütün “huzur alanları” için tehlike oluşturacaktır. Bugün için “güvenli” olarak bilinen ülke yahut kentler o denli ya da bu türlü bu riskle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Bağımlılık yapan unsurlar: Uyuşturucu ve uyarıcı unsurların ticareti hiç olmadığı kadar artmıştır. Uyuşturucu ile gayrette faal global bir işbirliği oluşturulamaması tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir.
Artan cürüm oranları: Göçün ve kalabalığın doğal bir sonucu da başta organize olanlar olmak üzere cürümlerin süratle artmasıdır. “Gücü gücü yetene” formundaki bir tertipte hırsızlık, tecavüz ve cinayetlerin artması beklenmelidir.

NE YAPACAĞIZ?

Öncelikle bireyler olarak farkındalığımızı artırarak, bize sunulan gündemin peşinden körü körüne gitmek yerine olan biteni sorgulamak zorundayız.

Önce kendi lokal idarelerimizi, sonra merkezi idareleri ve en sonunda da memleketler arası toplumu gerçekçi, adil ve sürdürülebilir tahliller konusunda zorlamalıyız.

Eğer bunları başaramaz isek daha inançlı yerlere yerleşmek, aile ve dostlarınıza yakın yahut birlikte oturmak, inançlı siteler kurmak, şebeke suyuna ve elektriğine muhtaçlık duymayan “off the grid” binalar inşa etmek ve tarımın nasıl yapılacağını öğrenmek birtakım ferdî tahlil yolları olarak düşünülebilir.

İş dünyası açısından da kendi özel risklerine uygun güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi gerekecektir.

Feramuz Erdin, Güvenlik ve Kriz İdaresi Danışmanı Eğitimi ve 30 yılı aşan kamu ve özel dal deneyimi ile güvenlik ve kriz idaresi alanında ispatlanmış uzmanlık mesleğine sahiptir. Uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmakta ve kurumsal yapılar ile sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

patronlardunyasi.com