Gebeyim… Bebeğim Sağlıklı mı? Ninalia NİPT Nedir? Fetal DNA Testi Nedir?

Gebelik insan hayatında bir milat üzeredir; Bebekten Evvel (BO) ve Bebekten sonra (BS)…

Tüm fikirlerinizi, hayata bakışınızı ve şartlarınızı değiştirecek bir sürece adım adım yaklaşırken ; bebeğim sağlıklı mı tasaları da gebelik boyunca artmaya devam edecek. Ta ki onu sıhhatle kucağınıza alıncaya kadar..

Anne karnındaki bebeğin (Fetal) sağlıklı olup olmadığını anlayabilmek için ultrasonlara girecek, klasik tarama testleri yapacak (2’li, 3’lu ve 4’lu tarama testleri) ve olabildiğince emin olmaya çalışacaksınız. Pekala bundan daha erken periyotta ve yüksek oranda emin olma talihiniz var mı? Evet artık var..

EUROFİNS TÜRKİYE – Ninalia NİPT​

Anne karnındaki bebekte kromozumlara bağlı hastalıkları 99.9% güvenilirlikle tahlil edebilen Fetal DNA testleri (diğer isimleri ile NİPT/Non-invaziv Prenatal Test yada Anne Kanından Bebek DNA Testi) sizin bu dertlerinizi ortadan kaldırarak , günümüz şartlarında en yüksek güvenilirliği size sağlayacaktır. 10. Haftadan itibaren annenin kolundan alınan 1 tüp kan ile bu kanda bebek DNA’larını ayıklayabilmek ve doktorların tespit etmeye çalıştığı kromozomlara bağlı hastalıklar var mı yok mu anlayabilmek mümkündür.

Eurofins, Dünya’da 800 laboratuvarı ve 60.000 çalışanı ile bulunduğu tüm alanlardaki liderliğini, Genetik Testler alanında da sürdürerek sıhhat dalına en üst teknoloji ve aygıtlarla hizmet vermeye devam etmektedir. Çalıştığı tüm testlerde olduğu üzere Fetal DNA testlerinde de; Avrupa ve Dünya’da raporun geçerli sayılması için gerekli tüm sertifikalara ve onaylara sahiptir. Tahlillerini uzak doğu ve çin menşeli aygıtlar ile değil bu teknolojinin patentine sahip yüksek kaliteye sahip Amerikan aygıtları ile yapmaktadır. Böylelikle sizlere en sağlam ve en az kusur hissesine sahip sonuçları iletilmektedir.

Fetal DNA testleri ile ilgili sık sorulan soruları sizler için yanıtladık:

Fetal DNA Testi Nedir?​

Fetal DNA testleri, anne karnındaki bebeğin kromozom yapısı hakkında bilgi edinilmesini sağlayan genetik tarama testleridir. Anne gebe kaldığı andan itibaren bebeğin DNA’sı gebelik kesesinden anne kanına salınmaya başlar.

Annenin kolunda alınan 1 tüp kanda bu DNA’lar izole edilir ve bebeğin kromozomlarına bağlı hastalıkları taranır.

Ninalia NİPT Nedir?​

İnvaziv Olmayan Prenatal Tarama Testi, bir başka ismiyle NİPT, kromozomal bozuklukları ve riskleri taramak için bayan doğum uzmanları yahut genetik danışmanlar tarafından önerilen yüksek güvenilirlik ile sonuç veren bir tarama testidir.

Çıkan sonuçlar gebeliğin ve bebeğin riskine dair amniyosentez (fetüsün bulunduğu sıvıdan cerrahi müdahale ile bir ölçü sıvı alınması işlemi) yahut başka cerrahi müdahale gerektiren prosedürlerin gerekli olup olmadığını belirler.

Ninalia NİPT Rastgele Bir Risk İçerir mi?​

NİPT testi, anneden bir tüp kan örneği alınarak uygulanmaktadır. Uygulanma tekniği sebebiyle anne ve bebek için rastgele bir risk durumu oluşturmamaktadır.

Ninalia NİPT Testi Kimlere Yapılabilir?​

Ninalia NİPT, testi gebeliğin 10. haftasından itibaren, tüm hamilelere yapılabilmektedir.

Ninalia NİPT Hangi Durumlarda Önerilmektedir?​

Her hamileye risk kümesi bakılmaksızın önerilen Ninalia NİPT ; öncelikli olarak uzmanlar tarafından, yüksek risk kümelerinde bulunan hamilelere önerilmektedir.

  • Down sendromunun görülme riski arttığı ileri yaş gebeliklerinde (35 yaş ve üzerindeki gebelikler),
  • İkili, üçlü ve dörtlü tarama testleri riskli gelen hamileler,
  • Ultrason bulgusunda riski olan hamileler,
  • Geçmiş hamileliklerinde bu tip hikayesi olan gebeler
  • İkiz gebelik yaşayan hamilelerde öncelikli olarak tercih edilir.

Fetal DNA Testi ile Teşhis Koymak Mümkün müdür?​

Fetal DNA testleri teşhis formülü olan amniyosentez kadar sağlam sonuçlar verse de ; tarama testleridir. Teşhis testi olan amniyosentezden (fetüsün bulunduğu sıvıdan cerrahi müdahale ile bir ölçü sıvı alınması işlemi) evvel risk değerlendirmesi yapılması, amniyosenteze gerek olup olmaması konusunda karar verilmesi emeliyle yapılır.

Fetal DNA testleri sonucunda bir anormallik saptandığı takdirde amniyosentez ve CVS ile sonucun doğrulanması gerekmektedir.

Numune Alma Süreci Nasıl Gerçekleşir?​

Aile ile doktorun istişaresi sonrası Ninalia NİPT yapılmaya karar verilmesinin ve kapsamının belirlenmesinin akabinde, reçetelendirme süreci tamamlanır.

Sonrasında ise numune alma sürecine geçilir. Ninalia NİPT numunesi hem anne adaylarının hem de fetüs için en inançlı formül olan tek tüp kan alımıyla gerçekleşir.

Bu süreç direkt doktorlarımızın ofisinde, kan alım noktalarında ve laboratuvarlarda gerçekleştirilebilir.

Epey pratik alınan numune tahlil edilmek üzere laboratuvarlara gönderilir.

Ninalia NİPT Süreci Nasıl Gerçekleşir?​

Anne-baba adaylarının, bebeklerinin genetik problemlerinin olup olmadığını öğrendiği Ninalia NİPT testinin evreleri şu biçimde gerçekleşir;

Anne – baba adayları gebeliğin 10. haftasından itibaren bayan doğum uzmanı yahut genetik danışman ile görüşürler.

Tıbbi bilgiler doğrultusunda muayene sırasında uzman tarafından kan örneği alınır.

Numune, testin yapılması için sıhhat uzmanı tarafından laboratuvara gönderilir. Sonuçlar kan alımından itibaren yaklaşık 10 gün içerisinde laboratuvar tarafından tabiplere bildirilir.

Sıhhat uzmanı sonuçları ebeveynlere aktararak gerekirse alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapar.

Ninalia NİPT Sonuçları Ne Manaya Gelmektedir?​

Test sonucunun olumlu olması, fetüsün araştırılan anomalilerden birinden etkilediğine dair güçlü bir kuşkuyu gösterir.

Bu durumda teşhisi doğrulamak için yapılması gereken ek testler hakkında hekiminiz size bilgi verecektir. Olumlu test sonucu ile oluşan kuşku; Amniyosentez ve CVS ile doğrulanmalıdır.

Test sonucunun negatif olması fetüsün araştırılan anomalilerden birinden etkilenme riskinin çok düşük olduğunu gösterir.

Bu durumda hekiminiz, öbür testlerin yapılmasının gerekip gerekmediğini size söyleyecektir. Negatif test sonucundan sonra süreç boyunca hamilelik izlenmeye devam eder.

Ninalia NİPT’in Sonuçlanamayacağı Durumlar Nelerdir?​

NİPT’in sonuçlanamayacağı istisnai durumlarda kelam bahsidir ve bu yüzden muhtemel sebebe nazaran test tekrar edilebilir.

Bu durumlar:

  1. Hamileliğin 10. haftadan küçük olması,
  2. Anne kanındaki hür fetal DNA oranının düşük olması,
  3. Annenin son 3 ay içerisinde kan/kemik iliği nakli ya da kök hücre tedavisi almış olması,
  4. Anneye ilişkin hücre yıkımını artıran romatolojik, otoimmün hastalıklar üzere kronik hastalıkların varlığı,
  5. Annenin beden kitle indeksinin 35 ve üzerinde olmasıdır.

Ninalia NİPT emniyetli mi?​

Eurofins Biomnis, 1987 yılında kurulmuş hala Pasteur Enstitüsü içinde faaliyetine devam eden Avrupa’nın en büyük laboratuvarıdır. 120 yıllık laboratuvar süreci boyunca dala birçok yeni tahlil metodu ve yeni testler ekleyerek önder pozisyonunu günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır. Ekim 2014’ten bu yana, DNA dizilemesinde dünya başkanı olan İllumina şirketi ile ana kromozomal anormalliklerin invazif olmayan taraması için işbirliği yapmayı seçmiştir.

Yeni VeriSeq NİPT usulü, non-invaziv prenatal testler için şu anda mevcut olan en âlâ performansı (hassasiyet, özgüllük, tespit oranı, vb.) sunmaktadır.

Trizomi 21, 18 ve 13 için tespit oranı > %99,9’dur.

Bugüne kadar yüzbinlerce Ninalia testi gerçekleştirilmiştir.