Fas’ın Türk malı ithalatı 2022’de yıllık bazda yüzde 20,5 arttı

Fas Döviz Ofisi, ülkeye ithal edilen ticaret mallarına ait rapor yayınladı.

Raporda, Fas’ın Türkiye ile hür ticaret muahedesi çerçevesinde yaptığı ithalatın 2022’de bir evvelki yıla nazaran yüzde 20,5 artışla 27,1 milyar dirheme (2,79 milyar dolar) yükseldiği kaydedildi.

Fas Döviz Ofisinin raporunda, Fas’ın 2022 yılı ticaret alışverişlerinin birçoklarının yüzde 58,8’lik hisseyle Avrupa ile gerçekleştiği söz edildi.

Fas’ın 2022’de ticaret alışverişlerinin yüzde 27,4’ünün İspanya ile gerçekleştiği aktarılan raporda, Fransa’nın yüzde 23,1 ile ikinci sırada, İtalya’nın yüzde 7,7 ile üçüncü sırada ve Türkiye’nin de yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Fas ve Türkiye, Nisan 2004’te iki ülke ortasında hür ticaret muahedesi imzalamıştı ve mutabakat Haziran 2006’da yürürlüğe girmişti.

Fas’ın Türkiye’den yaptığı mal ithalatı, son yıllarda Türk mal ihracatındaki yükseliş ve imzalanan ikili ticaret mutabakatlarının tesiriyle hızlanarak arttı.

Fas’ın Türkiye’den ithalatı 2020 yılında yaklaşık 18,33 milyar dirhem (1,87 milyar $) olurken, 2021’de 22,5 milyar dirheme (2,3 milyar $) yükselmişti.

Raporlara nazaran 2022 yılında Fas’a en çok çelik bölümü satıldı. Öte yandan öteki Kuzey Afrika ülkelerine 2022’de 13,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

patronlardunyasi.com