EY Mobilite Tüketici Endeksi 2023 raporu yayımlandı

Şirket açıklamasına nazaran, artan yakıt maliyetleri ve çevresel tasalar nedeniyle uygun bütçeleri ile öne çıkan elektrikli araçlara ilgi artıyor.

Otomobil satın almayı planlayanların yarısından fazlası, tercihini elektrikli araçlardan yana kullanıyor. 2020’de başlatılan ve her yıl global otomotiv trendleri hakkında içgörü sağlayan EY Mobilite Tüketici Endeksi’nin en şimdiki versiyonu, araç satın almayı hedefleyenlerin yüzde 55’inin gelecek 2 yıl içinde büsbütün elektrikli yahut hibrit bir araç almayı planladığını ortaya koyuyor.

Elektrikli araç (EV) almayı planlayanların motivasyon kaynağı birinci defa çevresel kaygılar yerine yüksek yakıt maliyetleri oldu. EY araştırmasında, elektrikli araç tercihinde öne çıkan etkenlerde yüzde 38 ile birinci sırayı yüksek yakıt maliyetleri alıyor. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 12’si sürdürülebilirliğin ulaşım modeli seçimlerini etkileyen bir faktör olduğunu belirtirken yüzde 28’i ise birinci sıraya çevresel telaşları koyuyor.

Daha uygun fiyatlı elektrikli araç modelleri piyasaya sunuldukça satın alma maliyetleriyle ilgili telaşlar azalırken karşılık verenlerin yüzde 31’i için en büyük tasa elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonlarının kâfi olmaması tarafında. Bu durum, elektrikli araç şarj istasyonlarının varlığının en büyük tasa kaynağı olarak gösterildiği ABD, Çin, İngiltere ve Almanya üzere ülkelerin dahil olduğu birkaç pazar için de geçerli.

Ayrıca rapora nazaran, 5 farklı tüketici segmenti tanımlanıyor. Segmentler, Konut’a kuşkucu yaklaşanlar (EV Skeptics), Mesken’e ilgisi olmayanlar (EV Reluctants), KONUT konusunda ikna edilebilir olanlar (EV Persuadables), KONUT satın almayı düşünenler (EV Considerers) ve MESKEN meraklıları (EV Enthusiasts) olarak değişen bir dizi tavır ve özellik içeriyor.

EV meraklılarının hissesi 2021’den beri sistemli artış göstererek 2023’te yüzde 13’e ulaşırken MESKEN konusunda ikna edilebilir olanların ve KONUT satın almayı düşünenlerin hissesinin azaldığı dikkati çekiyor.

Bu durum, bu segmentlerde yer alan kimi tüketicilerin KONUT meraklılarına dönüştüğünü gösteriyor. Öte yandan, Konut’a kuşkucu yaklaşanların ve Mesken’e ilgisi olmayanların oranında ise yüzde 2’lik bir artış gözlemleniyor.

Tüm bunlar, hem olumlu hem de olumsuz kurallar oluştururken elektrikli araç satıcılarının ve yepyeni ekipman üreticilerinin (OEM), tüketicilere karşı ekstra efor göstermesini gerektiriyor. Segmentlerin demografik dağılımına nazaran ise genç nesil KONUT konusunda genel olarak daha istekli olarak gözükürken KONUT meraklıları segmentine gerçek ilerlendiğinde boomer ve X nesillerinin daha düşük bir oranda (yüzde 28) yer aldığı görülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIN ALMA DÜŞÜNCESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Mobilite Dal Başkanı ve Şirket Ortağı Serdar Altay, artan yakıt fiyatlarının, elektrikli araç satın alma konusunda birinci kere en kıymetli motivasyon olarak kaydedildiğini belirterek, “Bu yıl bilhassa İsveç, Japonya ve ABD üzere birçok ülkede en büyük artış görüldü. Hayat şartlarının zorlaşması, tüketicilere bir elektrikli araç satın almanın kendileri için en güzel seçenek olduğunu göstermeye başlıyor ve potansiyel araba tüketicilerinin yarısından fazlası bir elektrikli araç satın almayı düşünüyor.” sözünü kullandı.

Raporun birebir vakitte son yıllarda hükümet teşviklerinin de elektrikli araçların benimsenmesinde büyük bir rol oynadığını ortaya koyduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:

“Yakıt fiyatları kademeli olarak düşüp daha uygun fiyatlı düzeylere geri döndükçe, MESKEN üreticileri için asıl zorluk, tüketicilerin elektrikli araçlara olan talebinin devam edip etmeyeceği ve yakıt fiyatlarının düşmesi durumunda ne üzere tedbirler alınması gerekeceğidir. Birebir formda, talep ve inanç yüksekken araba üreticileri ivmeyi korumak ismine tüketicilerin tasalarını gidermeye başlamalıdır. Elektrikli araçların geleceğine gerçek ilerlemeye devam ederken, şarj altyapısı aşılması gereken çok kıymetli bir mani olmaya devam ediyor. Üreticiler, güç şirketleri ve hükümetler ortasında her seviyede iş birliği, yollara çıkan elektrikli araç şoförlerinin muhtaçlıklarını karşılamak için gerekli olacaktır, aksi takdirde, elektrikli araçlara geçiş durma noktasına gelebilir.

Türkiye pazarına bakıldığında ise durumun dünya pazarına paralel olduğu gözlemleniyor. Türkiye’de 2021 yılına nazaran, yüzde 188’lik artışla toplam 8 bin 210 adet elektrikli araba satışı gerçekleşti. 2021’de toplam 2 bin 849 adet satılmıştı. Vergi oranlarındaki artışın, kur artışının, pandemi sürecinin ve yarı iletken materyallerin tedarikinde yaşanan problemlerin pazara tesiri olumsuz olsa da 2022 yılında elektrikli araç satışları, 2021’e nazaran yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Öteki taraftan artan satış adetlerine ek olarak şarj altyapısındaki gelişmelere ve kapasitedeki artışlara karşın, Türkiye’de tüketicinin motivasyonunun hala şarj sorunu nedeniyle baskılandığını söylemek mümkün. Şu an prestijiyle bilhassa metropollerde elektrikli araçların kent içi ulaşımda daha tercih edilebilir olduğu, buna rağmen kentler ortası seyahatlerde ise tüketicinin elektrikli araç tercihinde çok daha temkinli olduğu gözlemleniyor. Bu durumun da elektrikli araçların daha çok ikinci araç olarak tercih edilmesine neden olduğu söylenebilir.”

patronlardunyasi.com