Cengiz İnşaat, ruhsatları iptal eden Bodrum Belediyesi hakkında cürüm duyurusunda bulunacak

Cengiz Holding, Bodrum Cennet Koyu’nda gerçekleştirmeyi planladığı turizm projesi kapsamında, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarının iptal kararına ait açıklama yaptı. Açıklamada, tapu kayıtlarında, parselde uygulama yapılmasını ve projenin gerçekleştirilmesini önleyici bir kayıt yahut şerh de bulunmadığına vurgu yapılarak, şu tabirlere yer verildi:

“Şirketimizin, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 306 Ada 1 parselde (eski 107 parselden ifraz edilen) kayıtlı bulunan taşınmazı üzerinde gerçekleştireceği projeye ait olarak Bodrum Belediyesi tarafından 12.12.2022 tarihinde yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Lakin 06.01.2023 tarihli Belediye Lideri oluru ile bu ruhsatların iptal edildiğine dair bugün (09.01.2023) Şirketimize resmi bildirim yapılmıştır.

Öncelikle belirtilmelidir ki Bodrum Belediye Başkanı’nın yapı ruhsatlarımızın iptaline dair verdiği bu karar, maalesef hukuk dışı, keyfi ve politiktir. Zira şirketimizin anılan parselde mülkiyet hakkına sahip olduğu Bodrum Tapu Sicili Müdürlüğünün resmi kayıtları ile sabittir. Tapu kayıtlarında, parselde uygulama yapılmasını ve projenin gerçekleştirilmesini önleyici bir kayıt yahut şerh de bulunmamaktadır.

“Bodrum Belediyesi bahsi geçen kararlardan ruhsat sürecinin başından beri haberdardır”

Parsel uzun yıllardır turizm imarlı bir parsel olup Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarının resmi onayları ile parselde ifraz ve kamuya terk süreçleri gerçekleştirilmiştir. Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi basamağında da Bodrum Belediyesi, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü dahil ilgili tüm kurumlarla resmi yazışmalar yapmıştır. Ortadan geçen müddette şirketimizin yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir bir durum değişikliği yaşanmamıştır. Yapı ruhsatlarının iptaline münasebet olarak gösterilen idari davalarda şirketimiz yahut Bodrum Belediyesi taraf olmadığı üzere Bodrum Belediyesi bahsi geçen kararlardan ruhsat sürecinin başından beri haberdardır.

“İlgililer hakkında cürüm duyurusunda bulunulacaktır”

Bilindiği üzere taşınmaz mallarda mülkiyet hakkının ispatında tapu sicili kayıtları resmi, yegane ve kesin kanıttır. Bodrum Belediyesinin geçmişte idari davalarda verilen birtakım mahkeme kararlarını münasebet göstererek şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkının sona erdiğini tespit etme yetkisi yoktur. Bu husus sırf isimli yargı mercilerinin yetkisinde olup bahsi geçen idari yargı kararlarının, parselin son sahibi olan şirketimizin mülkiyet hakkını hukuken etkilemesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle Bodrum Belediye Lideri, aldığı bu karar ile mevzuata açıkça alışılmamış davranmış olup bu hukuka karşıt sürece karşı derhal yasal yollara başvurulacak ve ilgililer hakkında kabahat duyurusunda bulunulacaktır.”