Bütün borçlar yapılandırılacak! Kritik tarih aşikâr oldu

“Defter, kayıt ve dokümanları yok edenler, düzmece dokümanları düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında” diyen Elitaş, “Faydalanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihinde kadar ilgili yönetime başvuracak ve yapılandırılan fiyatları peşin yahut taksitle ödeyecek” sözlerini kullandı.

AK Parti Küme Lider Vekili Mustafa Elitaş (Yapılandırma teklifi ile ilgili): Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha evvel hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, tahsil kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı üzere ne çeşit borç varsa yapılandırılıp ödenecek.

KANUN TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022’yi temel aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz. Defter, kayıt ve evrakları yok edenler, düzmece evrakları düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında.

Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili yönetime başvuracak ve yapılandırılan meblağları peşin yahut taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek.

BÜTÜN BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna müddetinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz. Şunu da belirtmem gerekir ki, bugüne kadar öbür yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan isimli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Doğal bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz. Bu Yapılandırma Kanunu’nda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tıp borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı için ödenmesi gereken süreksiz vergiler. Onlar da aslında beyanname verme müddetinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık. Ayrıyeten, davalı olan vergi ve prim belgelerindeki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkânı getiriyoruz” diye konuştu.

“YASALAŞMASINI BEKLİYORUZ”

Yapılandırma Kanunu ile ilgili bilgi vermeye devam eden Bakan Nebati, “Halkımızın ve ekonomimizin ihtiyaçlarını ve gelen talepleri dikkate alarak kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler formunda ödenebilmesi için Cumhurbaşkanımızın da belirttiği çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa müddette Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz. Kanun hem yapılandırma kararlarını hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu kararları kapsayacak. Yapılandırmaya ait kararlarla; vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Toplumsal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, vilayet özel yönetimleri ve yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına ödenmesi gereken kamu alacaklarının tekrar yapılandırılmasına ait düzenlemeler yapıyoruz” kelamlarına yer verdi.

“TAKSİT ÖDEME MÜDDETLERİNİ 4 YILA ÇIKARDIK”

Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer verdiklerini söyleyen Bakan Nebati, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu hususta da şunu peşinen belirteyim; artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o vakit vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır. Bu teklifteki kıymetli bir yenilik de taksit ödeme müddetlerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylelikle vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme mühletini uzun tuttuk fakat daha kısa müddette ödemek isteyenlere de ayrıyeten avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, aslında küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE fiyatının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Şayet yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.”

“2 BİN LİRAYI AŞMAYACAK BORÇLAR”

2 bin lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşların bu borçlarını tasfiye edecek ortamı esasen daha evvel hazırladıklarını tabir eden Bakan Nebati, “Şimdi de vergi, ceza, faiz üzere hangi tipten olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçlarını sileceklerini söyledi. Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden evvel ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir kereye mahsus olmak üzere hiçbir kaide aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Böylelikle, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip süreçleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır” dedi.

“GENÇ TEŞEBBÜSÇÜ İSTİSNASININ MEBLAĞINI ARTIRIYORUZ”
Teklifte yer alan başka birtakım düzenlemelere de değinen Bakan Nebati, şöyle sıraladı: “Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genç teşebbüsçü istisnasının fiyatını artırıyoruz. Mevcut düzenlemeye nazaran istisna kapsamında birinci kez işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap devri yararlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor. Kelam konusu meblağı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi fiyatına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylelikle, izleyen yıllarda, dilim meblağlarında tekrar değerleme oranında artış hayli, bu istisna da beraberinde artacak.”