Beyin atrofisi (Serebral atrofi) nedir?

Serebral atrofi yahut beyin atrofisi, vakitle beyin hücrelerinin kaybını tanımlar. Bu, beynin belli bölgelerinin yahut tüm beynin küçülmesine neden olur. Beyin atrofisi, enfeksiyon ve yaralanma dahil olmak üzere farklı şartların sonucu olabilir. Bir ölçü beyin atrofisi yaşla birlikte tipiktir.

Beyin atrofisinin belirtileri ortasında bunama, nöbetler, motor denetim kaybı ve konuşma, okuma ve manaya zahmeti yer alır. Bu semptomlar yaşla birlikte yavaş yavaş gelişir ve kişi ileri yaşta olana kadar fark edilmeyebilir. Atrofi diğer bir nedene bağlıysa, bu semptomlar daha kısa bir mühlet içinde gelişebilir ve kendiniz ve diğerleri için daha besbelli olabilir.

Birtakım durumlarda beyninizin küçülmesini durdurmak mümkün olabilir. Fakat öteki durumlarda atrofi vakitle daha da kötüleşir.

Bu makale, nasıl olduğu ve nasıl tedavi edileceği dahil olmak üzere beyin atrofisi hakkında daha fazla bilgi içermektedir.

Serebral atrofi nedir?​

Serebral atrofi, vakitle beyin hücrelerinin ilerleyici kaybını söz eder. “Atrofi” rastgele bir beden dokusundaki hücre kaybı manasına gelir, bu nedenle beyin atrofisi, beyin hücrelerinin ölmesi nedeniyle beynin bir kısmının yahut tamamının küçülmesidir.

Beyin atrofisi, beyin kütlesinin azalmasına ve nörolojik işlev kaybına yol açabilir, lakin kesin semptomlar hücre vefatının nedenine ve yerine bağlı olacaktır.

Serebral atrofi aşağıdakilerden ötürü oluşabilir :

 • Yaşlanma
 • Beyin hasarı
 • İnme (Felç)
 • Alzheimer hastalığı, serebral palsi yahut Huntington hastalığı üzere nörolojik bir durum
 • Enfeksiyon

Altta yatan nedene bağlı olarak beyin atrofisi çok yavaş yahut çok süratli ilerleyebilir.

Bilinen bir tedavisi yoktur. Serebral atrofi tedavisi, beyin hücrelerinin kaybından kaynaklanan semptomların ve komplikasyonların tedavisine odaklanır. Atrofiye neden olan bir enfeksiyon varsa, enfeksiyonu tedavi etmek beyninizin küçülmesini durdurabilir.

Beyin atrofisi hakkında bilinmesi gereken iki değerli şey vardır. Her vakit şunları yapmalısınız:

 1. Nöbetler yahut şuur kaybı üzere önemli serebral atrofi semptomları için derhal tıbbi yardım alın.
 2. Tepki düzeyinizdeki değişiklikler yahut konuşma, görme yahut harekette zorluk üzere günlük hayatınıza müdahale eden rastgele bir serebral atrofi semptomu için derhal tıbbi yardım alın.

Serebral atrofinin belirtileri nelerdir?​

Beyin atrofisi ile alakalı iki cins semptom vardır: genelleştirilmiş ve lokalize.

Serebral atrofinin genelleştirilmiş semptomları​

Genelleştirilmiş serebral atrofi semptomları, beyindeki beyin hücrelerinin kaybından kaynaklanır. Bu semptom kategorisiyle, her gün yahut yalnızca ortada bir serebral atrofi semptomları yaşayabilirsiniz.

Bazen, bu semptomlardan rastgele biri şiddetli olabilir:

 • Ruh hali, kişilik yahut davranıştaki değişiklikler
 • Yargılama yahut soyut düşünme ile ilgili zorluk
 • Hafıza, düşünme, konuşma, manaya, yazma yahut okuma ile ilgili zorluk
 • Oryantasyon bozukluğu
 • Bunama

Serebral atrofinin lokalize semptomları​

Serebral atrofi, beynin muhakkak bir bölgesindeki beyin hücrelerinin kaybından kaynaklanıyorsa, aşağıdakileri içeren lokalize semptomlarınız olabilir :

 • Bulanık yahut çift görme
 • Anlama zorluğu
 • Bozulmuş istikrar ve koordinasyon
 • Duyu kaybı