Bebeklerde Konuşma Evreleri

Bebeklerin lisan gelişimi 12 aydan itibaren oluşmaya başlar. Birinci manalı sözler 12 ve 18 ay ortasındaki süreçte kurulur, gelişir ve pekişir. Yetişkinlerin konuşma ve irtibatlarına nazaran taklit ve öğrenme yetenekleriyle pek çok kelimeyi kullanmaya ve tabir etmeye başlarlar.

Bebeklerde Konuşma Evreleri

18 ila 24 ay arasında telagrafik konuşma evreleri tamamlanır. Bu periyoda kadar olan tek sözler, bir ortada kullanılarak cümleye dönüştürülmeye çalışılır. Esasen tam cümle olma da geliştirdiği sözleri, sözcük kümeleri olarak söz eder.

24 ila 60 ay ortasındaki evrede ise bebeğin lisan gelişimi, daha düzgün ve manalı cümleler kurularak gelişmeye devam eder. Kurallı ve gramer yapısı olan cümleler geliştirilerek, birinci dağarcığın temelleri atılır. 2 yaşını tamamlayan bebekler ortalama 500 ile 600 ortasında sözcük kullanabilir.

2-3 yaş ortası bebeklerde uzun cümle kurulması sağlanırken, soru kalıpları da kullanılmaya başlanır. 3-4 yaş ortasında ise sorular sorulur, daha uzun cümleler kurulur ve anlatma, tabir etme irtibatları daha da gelişir.