Bankaların zayıf karnı devlet tahvilleri

Bankacılık dalı 2022 yılını yeni düzenlemelere ayak uydurmakla geçirdi. Siyaset faizinin yüzde 9 ile tek haneye indirilmesine ve arka arda gelen düzenlemelere karşın finansmana erişim yeni yılda da tahlil bekleyen bir sorun olmayı sürdürüyor.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine nazaran Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, seçim tarihi yaklaştıkça bankalar üzerindeki baskının artacağını, bankacılık dalında bu yıl kârlılık riskinin ön plana çıkacağını lisana getirdi.

ZORLAYICI KARARLAR

2022 yılının bankalar açısından kârlı üzere göründüğünü ancak ağır kamu baskısı nedeniyle gerilimli bir yıl olduğunu hatırlatan Babuşcu’ya nazaran iktisat idaresi bu yıl da rasyonel olmayan ve bankaları daha da zorlayıcı kararlar almaya devam edecek.

Babuşcu, seçim periyodunda ağır kredi kullanımı istikametindeki baskılar nedeniyle kullandırılacak kredilerde geri dönüş külfeti olabileceğini, bununla birlikte pandemi devrinde kredilerin sınıflandırılması ile ilgili getirilen uygulamalar sona erdirilirse bankaların pek çok krediyi takipteki kredilere aktarması durumuyla karşılaşacaklarına işaret etti.

KAYNAK SORUNU SÜRER

“Bütün bu riskler hala sorun yok üzere görünen bankaların sermaye yeterliliği oranlarında da baskı yaratabilir” diyen Babuşcu, bu noktada bankaların faal kalitelerini koruyabilmelerinin değerli olacağının altını çizdi. Babuşcu, global seviyede ülkelerin mali sıkılaşma eğilimleri, ülkenin ve bankaların CDS puanlarının yüksekliği ve derecelendirme notlarının düşüklüğü, bankaların yurt dışından hem kaynak bulmasını zorlaştırdığını hem de bulunan kaynağın maliyetinin çok yüksek olduğunu hatırlatarak, bankaların 2023 yılında da yüklü mevduat ve başka yurt içi fonlama kaynaklarını kullanacaklarını söyledi.

Bankaların zayıf karnı devlet tahvilleri

Başkent Üniversitesi Milletlerarası Finans ve Bankacılık Kısım Lideri Prof.Dr. Şenol Babuşcu, bankacılık dalının zayıf taraflarını şöyle sıraladı: “İlk ve en kıymetlisi baskıyla alınan düşük faizli, uzun vadeli ve yüksek ölçülü devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile yeniden baskıyla düşük faizli kullandırılan kredilere bağlı faiz oranı riskidir. Ayrıyeten makroekonomik olarak gelecek belirsizliğinin getirdiği kullandırılan kredilerin geri dönmeme mümkünlüğü bulunuyor. Düşük derecelendirme notları ve buna bağlı yurt dışı fonlama maliyetlerinin yüksek olması da bir zayıf noktadır.”

Parayı sistemden çıkarır

Bankacılık dalında ‘sermaye kısıtlaması’ olarak isimlendirilebilecek her bir düzenlemenin tasarruf sahiplerini huzursuz edebildiğini lisana getiren Prof. Dr Şenol Babuşcu, “Serbest piyasa iktisadından vazgeçilen ve adım adım sermaye denetimine hakikat götüren uygulamalar tasarruf sahiplerinin parayı bankacılık sistemi dışına çıkarmasına neden olur” dedi.