Bağ-Kur’lular dikkat! Prim alacakları da yapılandırılıyor

Plan ve Bütçe Komitesi’nde kabul edilen yasa teklifiyle katılaşmış SGK alacaklarına yapılandırma imkânı da getiriliyor.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine nazaran emeklilik koşullarını yerine getirdiği halde son birkaç yıldır primlerini yatıramayan Bağ-Kur’lu patron borçlarını yapılandırarak emeklilik hakkı kazanabilecek.

Başvuru tarihi prestijiyle ilgili mevzuatına nazaran ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

SGK alacaklarında da Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın belirtilen mühlet ve biçimde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere gecikme cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, toplumsal güvenlik takviye primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ve fiyata bakılmadan bu alacaklara bağlı gecikme cezalarından meblağı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

SGK’nın iş kazası, meslek hastalıkları üzere sebeplerle patrona rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarına karşılık olarak sattıkları eser bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK’ye ödenmesi gereken prim alacakları yapılandırılabilecek.

SON MÜRACAAT 30 NİSAN

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023’e kadar başvuracaklar.

Ödeme en fazla 48 ay taksitlendirilecek ve birinci taksit ödemesi 31 Mayıs 2023’te yapılacak.

Borcu peşin ödeyenlerden ise anapara ile hesaplanan enflasyon farkının yalnızca yüzde 10’u alınacak.