Ankara Wings’te 242 tapu için iptal ve tescil kararına ‘durdurma’

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi’ne ilişkin yere yapılıp vatandaşlara satılan 2 bloktaki 242 dükkan ve ofisin tapusunun, yerin zamanına ait kart karşılığı inşaat kontratı yasaya karşıt düzenlendiği ve üniversite ziyana uğratıldığı gerekçesiyle iptali ve üniversiteye tescili istikametindeki yargı kararı, üst mahkemece durduruldu.

?THK Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi’nde üniversiteye ilişkin yerin, ihale komitesi kurulmadan devrin mütevelli heyeti lideri Osman Yıldırım tarafından 2013 yılında imzalanan kat karşılığı inşaat kontratı ile müteahhit firmaya bedelinin çok altında fiyata devredildiği gerekçesiyle Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Yasaya ters olarak imzalandığı ileri sürülen kontrat ile yüklenici Al-Ka firmasına 29 dükkan ve 143 ofis verildiği, üniversiteye ise 70 ofis bırakıldığı, üniversitenin yaklaşık 35 milyon TL ziyana uğratıldığı ileri sürüldü.

Sözleşmesinin geçersiz olduğu tez edilerek, müteahhit tarafından vatandaşlara satılan 2 bloktaki 242 ofis ve dükkanın tapusunun iptali ile üniversiteye tescili talep edildi.

Mahkemeden tapu iptali kararı

Mahkeme, kelam konusu mukavelenin kanunlarda aranan resmi biçim kuralını sağlamadığı gerekçesiyle tapuların iptali ile üniversiteye tesciline hükmetti.

Kararın münasebetinde, alınan değerleme raporları ve eksper raporlarına nazaran kelam konusu yerin acil satış pahasının de altında olacak biçimde 7 milyon TL’ye satıldığı, kontrata nazaran 13 bin 389 metrekare toplam emsal alanın 8 bin 347 metrekare inşaat alanı üniversiteye, kalan kısmı yükleniciye verilmesi öngörülmüşse de uygulanan proje ile inşaat alanının 33 bin 141,41 metrekare olarak gerçekleştirildiği, buna rağmen üniversite hissesinde bir artış yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Sözleşmede imzası bulunan periyodun THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Lideri Osman Yıldırım ile eski Rektör Ünsal Ban’ın da ortalarında bulunduğu sorumluların fikir birliği içerisinde hareket ederek üniversitenin ziyanına olacak formda kat karşılığı inşaat kontratı akdettikleri, yapılan yöntemsiz ve muvazaalı süreçlerle kurumun yüksek ölçüde kamu ziyanına uğratıldığı belirtildi. Kelam konusu ziyandan sorumlu olanlar hakkında kamu davası açıldığı, yargılamanın sürdüğü ve geçen müddette kurum ziyanının giderilemediğine dikkat çekildi.

Tapu sahiplerinin itirazının kıymetlendirilmesi için duruşma

Müteahhit firmadan aldıkları ofis ve dükkanları iş yeri olarak kullanan tapu sahipleri, mahkemenin kararına reaksiyon gösterirken, üst mahkemeye itiraz müracaatında bulundu. Ankara 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, üniversite yerine yapılıp vatandaşlara satılan 2 bloktaki 242 dükkan ve ofisin tapusunun iptali ve üniversiteye tescili tarafındaki kararı durdurdu. Mahkeme, tapu sahiplerinin itirazının kıymetlendirilmesi için duruşma açılmasına ve duruşma gününün 3 Şubat olarak belirlenmesine hükmetti. Ankara 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati önlem yoluyla verdiği durdurma kararının bir örneğinin tapu müdürlüğüne gönderilmesi de kararlaştırıldı. Tapu sahiplerinin itirazlarına ait karar, 3 Şubat’ta yapılacak duruşma ile verilecek.