Anadolu’da kriz! Tahsilat sorunu şirketlere tabela değiştirtiyor

ESO İdare Heyeti Lideri Celalettin Kesikbaş, 2022’de yaşanan tahsilat krizlerinin şirketleri ‘tasfiye’, ‘tabela değiştirme’ ya da ‘konkordato’ya yönelttiğini söyledi.

ESO tarafından yapılan Yeni Ekonomik Beklenti Anketi’nin firmaların en büyük probleminin ‘finansman’ olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Celalettin Kesikbaş, Eskişehir sanayi kuruluşları açısından 2022’nin ‘çetin’ geçtiğini söyledi. Eskişehir’den gerçekleştirilen ihracatın 4 milyar doları aştığını, ihracatın yüzde 15’inin yüksek teknolojili eserlerden oluştuğunu söz eden Celalettin Kesikbaş, DÜNYA’nın sorularını yanıtlayarak 2023 beklentilerini anlattı:

Amacımız sıkıntıları çözmek

Dünya’dan Kevent Akbay’ın haberine nazaran Eskişehir Sanayi Odası (ESO) olarak, kentimiz ve ülkemiz sanayi ve iktisadını kalkındırmak, istihdama katkı sağlamak gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu maksatla Eskişehirli üreticilerimizin daha çok ihracat yapmaları ve istihdama olan katkılarını artırmak hedefiyle yaşadıkları badireleri tahlile kavuşturmayı temel bir maksat edindik.

453 işletmenin katıldığı anket

Eskişehir Sanayi Odası olarak üyelerimizin ekonomik beklentilerini tespit etmek ve taleplerini ilgili bakanlıklara iletmek üzere Yeni Ekonomik Beklenti Anketini düzenledik. 453 işletmenin iştirak sağladığı anket sonuçlarına nazaran firmalarımızın finansman konusunda önemli meseleler yaşadıklarını tespit ettik.

2022 yılının, pandemi sonrası yaşanan badireler, Ukrayna-Rusya krizinin eklenmesi, enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan meselelerle biraz daha çetin geçti diyebilirim.

Finansmana uygun şartlarda erişim

2022’de finansmana erişemeyen işletmelerde tahsilat krizleri yaşandığı, piyasa borçlarını çeviremez olan pek çok şirketin tasfiyeye gitme, tabela değiştirme ya da konkordato seçeneklerini kullanmaya başladığı sonuçlarını gördük.

ESO olarak, güçlü sanayimizle bu güç şartların üstesinden üreterek, katma paha sağlayarak, istihdam yaratarak, özveriyle bu gaye ışığında çalışmalarımızı yürüttük.

Tüm bu sıkıntıların önüne geçilmesi için bilhassa yatırım ve ihracat yapacak işletmelerin finansmana uygun şartlarda ulaşabilmesi gerekliliğini ilgili kurumlara bildirdik.

Eskişehir’in ihracatı 4 milyar doları aştı

Eskişehir’in ihracatının 2022 yılında 4 milyar doları aştığını gördük. 2023’te ihracatçılarımız yeni kavramlarla tanışacak; yeşil ve dijital dönüşümün, global ticarete taraf vereceği bir sürece giriyoruz. Güç ve karbon idaresi ile dijitalleşme üretim süreçlerine büsbütün entegre olacak. Firmalarımızı ikiz dönüşüme hazırlamak ve bu tarafta desteklemek kaçınılmaz bir öge olarak karşımızda duruyor.

İhracatta teknoloji avantajı

Eskişehir’den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 15’ten fazlası yüksek teknolojili eserlerden oluşuyor. Bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde hayli yeterli bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz.

Eskişehir’in en büyük pazarı ABD

Celalettin Kesikbaş: En kıymetli pazarımızın 348 milyon dolar ile ABD olduğunu görmekteyiz. Bunu Almanya ve Fransa izliyor.

Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yüksek standartlarda eser satabilme kabiliyetine sahibiz. Tüm dünyada 170 ülkeye Eskişehir eserlerini ihraç ediyoruz. Bu özelliğimizi öne çıkararak ve stratejik dallara daha çok yatırım yaparak çok farklı bir noktaya ulaşabiliriz.