AK Partili Ali İhsan Yavuz: Bunun ismi ‘erken seçim’ değil ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olur

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçim tarihinin güncellenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu hususta birçok yorum ve görüşe rastladıklarını, bu yorum ve görüşlerin birçoklarının ne gerçeklikle ne de tüzel değerlendirmeyle alakası olmadığını belirtti.

Yavuz, gözlemlemeleri üzerine tartışmaların ‘erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi? Fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi? 90 gün mü, yoksa 60 gün mü?’ mevzuları etrafında gerçekleştiğini, hususun net ve anlaşılır bir formda açık olduğunu lisana getirerek, “Seçimler, mevsimsel kurallar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun ismi ‘erken seçim’ değil, ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olur. Salt mevsimsel kurallar sebebiyle, seçimlere iştirak düşük olmasın ve her seçmen iradesini sandığa yansıtabilsin diye seçimler çok kısa bir mühlet öne alınacaksa bu durum ‘erken seçim’ olarak asla nitelendirilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim kavramının hükümet oluşturmanın zorlaştığı devirlerde, seçimlere birkaç yıl kalmasına karşın seçimlerin yapılması durumunu tabir eden bir kavram olduğunu not düşen Yavuz, şu an bu türlü bir durum olmadığını söz etti.

Yavuz, “Sonuç olarak, okulların kapanması, mevsimlik personel hareketleri üzere bir kısım mevsimsel kaidelerin ortaya çıkarttığı zorluklar nedeniyle seçimler çok kısa bir mühlet öne alınacaksa bu durumu lakin ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olarak tanımlayabiliriz” dedi.

Seçim tarihinin güncellenmesi konusunda bir karar verilecekse bu durumda kimsenin kimseyi feshedip ortadan kaldırmış olmayacağını vurgulayan Yavuz, yalnızca seçimlerin yenilenmesine ait bir karar alınacağının altını çizdi.

‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde kimse kimseyi feshedip ortadan kaldıramaz’

“Seçim tarihinin güncellenmesi’ konusunda bir karar verilmesi halinde bu, hem Anayasal ve hem de yasal sözle ‘seçimlerin yenilenmesi’ işi olur. Yani ‘fesih’ olmaz” değerlendirmesini yapan Yavuz, şunları aktardı:

“Zira bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı Sisteminde kimse kimseyi feshedip ortadan kaldıramaz. Yalnızca seçim kararı alan erk kendisiyle birlikte öteki erki de seçime götürür. Anayasamıza nazaran bu yetkiyi ya üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla TBMM ya da Cumhurbaşkanı kullanabilir. Kelam konusu bu yetkinin gerek TBMM ve gerekse Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması halinde, Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve vazifeleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının misyona başlamasına kadar devam eder.”

‘Süre 90 gün değil, 60 gündür’

Yavuz, şöyle devam etti:

“Yenileme kararının Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi halinde, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8. Unsurunun 2. Fıkrasına bakarak mühletin 90 gün olduğunu argüman eden kişi ya hukuk nosyonundan uzaktır ya da seçim mevzuatındaki gelişmeleri hakikat düzgün takip edememiş demektir. Bilindiği üzere mevzu iki farklı kanunda karar altına alınmıştır. Bunlardan birisi Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8. Unsurunun 2. Fıkrası, başkası ise Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. Hususunun 4. Fıkrasıdır. Milletvekili Seçim Kanunu’nun 8. Hususu 1987’de düzenlenmiştir. Halbuki Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. Unsuru 2018 tarihlidir. Bir hususta, iki kanunun çelişmesi durumunda, en son çıkarılan kanunun temel alınacağı en temel hukuk kurallarından biridir. Hasebiyle burada Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. Unsurunun 4. Fıkrasının uygulanacağı epeyce açıktır.”

Türkiye’de parlamenter sistemin yerini cumhurbaşkanlığı sistemine bıraktığını hatırlatarak bu sistemde milletvekili seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılmasının mecburilik olduğunu belirten Yavuz, “Bu nedenle seçim takvimine ait süreç, Milletvekili Seçim Kanunu ile Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu birlikte uygulanarak belirlenmelidir. Fakat tıpkı mevzuda iki kanun ortasında farklılık bulunması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu temel alınmalıdır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun “Seçimde uygulanacak genel ilkeler” kenar başlıklı 2. Hususunun 5. Fıkrasına nazaran, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda özel karar bulunmayan hallerde Milletvekili Seçimi Kanunu ve öteki birtakım kanunların Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’na muhalif olmayan kararlarının uygulanması gerektiği tabir edilmektedir” açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Lider Yardımcısı Yavuz, kanunlar ortasında farklılık olması halinde hem sonraki tarihli olması ve hem de özel karar yeterince Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun temel alınması gerektiğini, kelam konusu bu kanunda da müddetin 60 gün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Özetle söylemek gerekirse, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8. Unsurunun 2. Fıkrasındaki mühlete ait 90 günlük kararının, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. Hususunun 4. Fıkrasındaki 60 günlük kararı karşısında uygulanma imkanı kalmamıştır. Bir manada Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8. Unsuru, sonraki tarihli Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. Unsuru ile zımnen ilga olmuştur.”