Açlık sonu, çalışanlar yılın birinci maaşını almadan taban fiyatı geçti

Dört kişilik bir aile için açlık sonu meblağı sağlıklı, istikrarlı ve kâfi beslenebilmesi için gerekli aylık besin harcanması fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu meblağ bir evvelki ay 8 bin 130 lira, bir evvelki yılın ocak ayındaysa 4 bin 249 lira 95 kuruştu.

Yoksulluk sonu ise dört kişilik aile için besin harcaması, giysi, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sıhhat ve gibisi muhtaçlıklar için gerekli aylık harcama üzerinden hesaplanıyor. Bu meblağ aralıkta 26 bin 483 lira, Ocak 2022’de 13 bin 843 liraydı.

Aralıkta, 2023 için minimum fiyat 8 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Böylece çalışanlar, 2023’teki birinci maaşlarını almadan açlık hududu taban fiyatı geçildi.